Inne emisje

Obligacje – Seria S

Informacje

 • obligacje zostały spłacone 21 sierpnia 2023 r.
 • obligacje na okaziciela
 • trzyletnie
 • oprocentowanie zmienne, oparte o 6M WIBOR plus marża 400 punktów
 • odsetki płacone półrocznie

Wskaźnik zadłużenia netto Emitenta

 • 31 grudnia 2020: 8%
 • 30 czerwca 2021: 9%
 • 31 grudnia 2021: 8% 
 • 30 czerwca 2022: 7%
 • 31 grudnia 2022: 9%
 • 30 czerwca 2023: 11%

Wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia netto Emitenta

 • 31 grudnia 2020: -18%
 • 30 czerwca 2021: 6%
 • 31 grudnia 2021: 9%
 • 30 czerwca 2022: 12%
 • 31 grudnia 2022: 9%
 • 30 czerwca 2023: 5%

Wskaźnik obciążeń aktywów funduszu MCI.PrivateVentures FIZ

 • 31 grudnia 2020: 31%
 • 30 czerwca 2021: 37%
 • 31 grudnia 2021: 38%
 • 30 czerwca 2022: 26%
 • 31 grudnia 2022: 23%
 • 30 czerwca 2023: 22%

Wskaźnik koncentracji MCI.EuroVentures 1.0. na Grupę MCI Management

 • 31 grudnia 2020: 19%
 • 30 czerwca 2021: 17%
 • 31 grudnia 2021: 18%
 • 30 czerwca 2022: 16%
 • 31 grudnia 2022: 17%
 • 30 czerwca 2023: 17%

Wskaźnik pozabilansowego zadłużenia Emitenta

 • 31 grudnia 2020: 1%
 • 30 czerwca 2021: 0%
 • 31 grudnia 2021: 0%
 • 30 czerwca 2022: 0%
 • 31 grudnia 2022: 0%
 • 30 czerwca 2023: 0%

Informacja o wartości przedmiotu zabezpieczenia Obligacji