Połączenie MCI i PEM – informacje

Inne emisje

Obligacje – Seria S

Informacje

  • data wykupu obligacji przypada na dzień 20 sierpnia 2023 r.
  • obligacje na okaziciela
  • trzyletnie
  • oprocentowanie zmienne, oparte o 6M WIBOR plus marża 400 punktów
  • odsetki płacone półrocznie

Wskaźnik zadłużenia netto Emitenta

  • 31 grudnia 2020: 8%

Wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia netto Emitenta

  • 31 grudnia 2020: -18%

Wskaźnik obciążeń aktywów funduszu MCI.PrivateVentures FIZ

  • 31 grudnia 2020: 31%

Wskaźnik koncentracji MCI.EuroVentures 1.0. na Grupę MCI Management

  • 31 grudnia 2020: 19%

Wskaźnik pozabilansowego zadłużenia Emitenta

  • 31 grudnia 2020: 1%