Kalendarium

17/11Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2022 roku
20/09Skonsolidowany i jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2022 roku
11/05Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2022 roku
13/04Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2021 rok