Oferta publiczna

Witamy na stronie z informacjami
na temat oferty publicznej obligacji MCI.PrivateVentures FIZ

Zachęcamy do zapoznania się z prospektem emisyjnym podstawowym oraz informacjami i materiałami dotyczącymi poszczególnych serii obligacji oferowanych w ramach pierwszego publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł.

Podane informacje są prawdziwe na dzień ich zamieszczenia. Towarzystwo może w odstępach czasu publikować nowe informacje, nie ponosi odpowiedzialności za aktualizowanie lub poprawianie takich informacji, oraz nie jest do tego zobowiązane.