Połączenie MCI i PEM – informacje

WZA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 21 grudnia 2018 r.

Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza w związku z NWZ zwołanym na 17 listopada 2015 roku

Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad NWZ zwołanego na 17 listopada 2015 roku

Uzupełniona dokumentacja przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 3 czerwca 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 28 kwietnia 2014 r.

Dokumentacja przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

Materiały dotyczące ZWZ, które odbyło się dnia 8 czerwca 2010 r.

Raporty bieżące z 2009 r. dotyczące WZA: