WZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 21 czerwca 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 28 czerwca 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 27 czerwca 2022 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 21 grudnia 2018 r.