WZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 28 czerwca 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 27 czerwca 2022 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 21 grudnia 2018 r.