Połączenie MCI i PEM – informacje

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu (na 03.2020 r.)

– MCI Management Sp. z o.o. wraz z Tomaszem Czechowiczem: 76%

– Pozostali akcjonariusze: 24%