Akcjonariat

Struktura akcjonariatu (na 31.12.2023)

– MCI Management Sp. z o.o.: 75,95%

– MCI.EuroVentures 1.0. wydzielony w MCI.PrivateVentures FIZ: 4,70%

– Pozostali akcjonariusze: 19,35%