Digital DNA
Private Equity

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu (na 10.2018 r.)

71,7%

MCI Management Sp. z o.o. wraz z Tomaszem Czechowiczem

28,3%

Pozostali inwestorzy