Akcjonariat

Struktura akcjonariatu (na 30.04.2024)

– MCI Management Sp. z o.o.: 74,11%

– MCI.EuroVentures 1.0. wydzielony w MCI.PrivateVentures FIZ: 7,00%

– Pozostali akcjonariusze: 18,89%