Połączenie MCI i PEM – informacje

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu (na 06.2021 r.)

– MCI Management Sp. z o.o.: 77,28%

– Pozostali akcjonariusze: 22,78%