Inne emisje

Obligacje – Seria M

Informacje

 • data wykupu obligacji przypadła na dzień 20 grudnia 2019r.
 • obligacje na okaziciela
 • trzyletnie
 • oprocentowanie zmienne, oparte o 6M WIBOR plus marża 390 punktów
 • odsetki płacone półrocznie

Wskaźnik zadłużenia netto Emitenta

  • 30 czerwca 2017: 20,08%
  • 31 grudnia 2017: 17,00%
  • 30 czerwca 2018: 17,00%
  • 31 grudnia 2018: 11,82%
  • 30 czerwca 2019: 8,72%

Wskaźnik obciążeń aktywów funduszu

  • 30 czerwca 2017: 11,33%
  • 31 grudnia 2017: 23,20%
  • 30 czerwca 2018: 23,61%
  • 31 grudnia 2018: 56,68%
  • 30 czerwca 2019: 52,29%