Inne emisje

Obligacje – Seria P

Informacje

 • data wykupu obligacji przypadła na dzień 1 marca 2021 r.
 • przedterminowy wykup obligacji miał miejsce 2 marca 2020 r.
 • obligacje na okaziciela
 • trzyletnie
 • oprocentowanie zmienne, oparte o 6M WIBOR plus marża 400 punktów
 • odsetki płacone półrocznie

Wskaźnik zadłużenia netto Emitenta

 • 30 czerwca 2018: 17,00%
 • 31 grudnia 2018: 11,82%
 • 30 czerwca 2019: 8,72%
 • 31 grudnia 2019: 7%

Wskaźnik obciążeń aktywów funduszu

 • 30 czerwca 2018: 23,61%
 • 31 grudnia 2018: 56,68%
 • 30 czerwca 2019: 52,29%
 • 31 grudnia 2019: 51%