Digital DNA
Private Equity

Inne emisje

Obligacje – Seria P

Informacje

  • data wykupu obligacji przypadła na dzień 1 marca 2021 r.
  • obligacje na okaziciela
  • trzyletnie
  • oprocentowanie zmienne, oparte o 6M WIBOR plus marża 400 punktów
  • odsetki płacone półrocznie