Digital DNA
Private Equity

Informacje prasowe

25.09.2019

Inwestorzy reprezentujący 99,98% głosów obecnych na Zgromadzeniu Inwestorów zgłosowali za przyjęciem zmian w statucie MCI.PrivateVentures FIZ dotyczące MCI.TechVentures 1.0. Nie było głosów przeciw zaproponowanej uchwale.

25 września br., w trakcie Zgromadzenia Inwestorów, przegłosowano zaproponowane zmiany w statucie MCI.PrivateVentures FIZ („Fundusz”), dotyczące subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. („Subfundusz”). Jego główny inwestor, Grupa MCI Capital S.A., zrzeka się części swoich praw wynikających z poniesienia największych kosztów i ryzyka wiążącego się z założeniem Funduszu. Zmiany w statucie zostały wypracowane przez MCI Capital TFI S.A., w porozumieniu z Grupą MCI Capital S.A. i przedstawicielami Private Banking, którzy pośredniczyli w sprzedaży certyfikatów.  Czytaj więcej ›
06.09.2019

W pierwszym półroczu 2019 r. NAV na akcję na koniec czerwca osiągnął poziom 22,74 PLN dzięki zyskowi netto na poziomie 15,2 mln PLN.

Wyniki finansowe MCI Capital S.A. (MCI, Spółka) w pierwszym półroczu 2019 r.: w pierwszym półroczu 2019 r. NAV na akcję na koniec czerwca osiągnął poziom 22,74 PLN* dzięki zyskowi netto na poziomie 15,2 mln PLN. Czytaj więcej ›
16.07.2019

MCI Capital S.A. rozpoczyna proces buyback’u (skup akcji własnych), na który planuje przeznaczyć obecnie do 30 mln zł.

  • MCI Capital chce odkupić od inwestorów nie więcej niż 3 mln akcji spółki
  • Cena odkupu ustalona przez zarząd spółki to 10,00 zł (dziesięć złotych) za jedną akcję
Czytaj więcej ›
03.07.2019

Venture Capital ciągle może dać więcej polskimh startupom – dyskusja w Belwederze

Ogromne znaczenie dla firm w początkowej fazie rozwoju ma zewnętrzne finansowanie. Jest czynnikiem decydującym o ich rozwoju, a co za tym idzie – ich dalszych losach. Pozwala przetrwać krytyczny moment, z którym często mierzą się startupy – powiedział Tomasz Czechowicz podczas spotkania organizowanego przez Kancelarię Prezydenta RP. Czytaj więcej ›
02.07.2019

ABC Data S.A.: sprzedaż pierwszej inwestycji buy-outowej MCI.EuroVentures sfinalizowana

ABC Data S.A., pierwsza inwestycja buy-out z portfela MCI.EuroVentures, została sprzedana jednemu z europejskich potentatów – ALSO Group. Zarządzający Funduszem wypracowali ponad dwukrotny zwrot zainwestowanych środków na inwestycji. Transakcja została przeprowadzona w formie sprzedaży przedsiębiorstwa, którą poprzedzało ogłoszenie wezwania na 100% akcji. Czytaj więcej ›