Obligacje MCI Capital ASI S.A.

Witamy na stronie z informacjami
na temat oferty publicznej obligacji MCI Capital ASI S.A.

Zachęcamy do zapoznania się z prospektem emisyjnym podstawowym oraz informacjami i materiałami dotyczącymi poszczególnych serii obligacji oferowanych w ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł.

Kontakt

Aleksandra Kulas
CFO
kulas@mci.eu