Digital DNA
Private Equity
Kontakt

MCI Capital S.A.

Warsaw Spire
Plac Europejski 1,
00-844 Warszawa,
Polska

(+48) 22 540 73 80

(+48) 22 540 73 81

office@mci.eu

MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000004542, NIP: 899-22-96-521, REGON: 932038308. kapitał zakładowy: 52.953.560,00 zł.

Certyfikaty inwestycyjne funduszy MCI:

Relacje inwestorskie:

Media:

Notyfikacje MAR: