Połączenie MCI i PEM – informacje
Kontakt

MCI Capital ASI S.A.

Warsaw Unit
Rondo Ignacego Daszyńskiego 1,
00-843 Warszawa,
Polska

+48 22 652 60 30

+48 22 652 60 31

office@mci.eu

MCI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000004542, NIP: 899-22-96-521, REGON: 932038308. kapitał zakładowy: 51 432 385,00 ZŁ

Certyfikaty inwestycyjne funduszy MCI:

Relacje inwestorskie:

Media:

Notyfikacje MAR: