Kontakt

MCI Capital ASI S.A.

Warsaw Unit
Rondo Ignacego Daszyńskiego 1,
00-843 Warszawa,
Polska

MCI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000004542, NIP: 899-22-96-521, REGON: 932038308. kapitał zakładowy: 51 432 385,00 ZŁ

Infolinia dla Uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez MCI Capital TFI S.A.:

Certyfikaty inwestycyjne funduszy MCI:

Relacje inwestorskie:

Notyfikacje MAR:

Kontakt ws. Inwestycyjnych:

Kontakt dla mediów

"*" oznacza pola wymagane

Zgoda*
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.