Inne emisje

Obligacje – Seria N

Informacje

  • data wykupu obligacji przypadła na dzień 29 grudnia 2021r.
  • obligacje na okaziciela
  • pięcioletnie
  • oprocentowanie stałe 6,5 %
  • odsetki płacone półrocznie