Trackrecord

 

MCI trackrecord

325 mln PLN

wypłaty na rzecz akcjonariuszy

260 mln PLN

skupy akcji

65 mln PLN

dywidendy

Od 2014 r. Grupa MCI wypłaciła akcjonariuszom 325 mln PLN, w tym:

    • z tytułu skupu akcji MCI Capital ASI S.A. 260 mln PLN oraz
    • z tytułu dywidendy 65 mln PLN.

Wypłaty na rzecz akcjonariuszy w poszczególnych latach kształtowały się następujących poziomach:

Historyczny NAV/S MCI kształtował się na następującym poziomie:

MCI NAV/S [1999 – Q1'2024]

MCI NAV/S [last 12 months]

MCI przez ostatnie 23 lata (od 1999 r. do 2023 r.) osiągnęła wskaźnik CAGR NAV/S na poziomie 17%.

23 lata

działalności MCI

17 %

CAGR NAV/S

 

Historia emisji obligacji

Od początku działalności Grupa MCI wyemitowała obligacje skierowane do inwestorów instytucjonalnych jak również detalicznych o łącznej wartości nominalnej 1.023 mln PLN, z czego 907 mln PLN zostało wykupionych w terminie lub przed terminem zapadalności, a 116 mln PLN znajduje się obecnie w portfelu Grupy.

1.023 mln PLN

obligacje wyemitowane

907 mln PLN

obligacje wykupione

116 mln PLN

obligacje w portfelu Grupy


MCI success stories

W całej swojej historii możemy pochwalić się unikalnymi wyjściami z inwestycji, które pomagają nam w budowaniu marki i zaufania wśród inwestorów.

Partnerzy o nas

„Nie bez znaczenia przy wyborze MCI był fakt, że ten fundusz miał coś więcej niż kapitał – umiał sprawnie poruszać się w obszarze nowych technologii i sektora e-commerce. Mając takiego partnera opcja wejścia na rynki zagraniczne wydawała się łatwiejsza i bardziej realna. MCI wniósł odważne myślenie o przyszłości, o tym, jakie zmiany nas czekają, jakie technologie się pojawiają i jak można je wykorzystać do stworzenia przewagi i szybszego rozwoju marki Answear. Taka mieszanka daje nam wciąż paliwo do wzrostu”.

 

Krzysztof Bajołek

CEO, Answear.com

„Fundusz MCI pomaga aktywnym udziałem w działaniach IAI na różnych polach wspierając założycieli w zarządzaniu spółką. Szczególnie nieocenioną pomoc otrzymujemy na polu M&A i budowania wartości pod kątem exit value. Dodatkowo dużą pomocą jest szeroka sieć kontaktów, która szybciej pomaga w starcie różnych inicjatyw”.

 

Paweł Fornalski

Założyciel i CEO, IAI/IdoSell.com

 

 

 

„Duża odpowiedzialność spoczywała na barkach MCI, który pomagał nam w fazie oceny ryzyka i szans przy potencjalnych nowych rynkach. Dzięki MCI mieliśmy szybki i bezpośredni dostęp do wszystkich właściwych ludzi oraz firm potrzebnych w podjęciu dobrej decyzji

(—)

Już we wczesnej fazie dyskusji z MCI było dla nas jasne, że to MCI może dodać unikalną wartość w trakcie kluczowej fazy wzrostu iZettle”.

 

Magnus Nillson

Założyciel i Prezes Wykonawczy, iZettle

„Fakt, iż MCI od lat jest w awangardzie trendu cyfryzacji w naszym regionie powoduje, że jest dobrym partnerem zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym. W zakresie strategii współpracę tą cechuje rozmach w myśleniu, znajomość branży i ambitne cele. Natomiast profesjonalizm i doświadczenie ludzi tam pracujących i twórcy – Tomasza Czechowicza pozwala te ambitne cele zoperacjonalizować, co jest warunkiem powodzenia każdego przedsięwzięcia”.

 

Jacek Palec

CEO, Frisco.pl

„Kilkuletnia obecność MCI jako udziałowca ATM pomogła nam bardzo w przekształceniu firmy w lidera technologicznego zajmującego się centrami danych na tym szybko rozwijającym się rynku. Współpraca oparta była na zaufaniu do zespołu zarządzającego, który zawsze znajdował wsparcie właścicielskie. Udało nam się w tym czasie podwoić EBITDA firmy dzięki sprawnym procesom sprzedaży i rozważnemu podejściu kosztowemu. Tu także otrzymywaliśmy pełne wsparcie ze strony MCI”.

 

Piotr Sieluk

Przewodniczący Rady Nadzorczej, ATM SA

„Partnerska współpraca z MCI przyniosła bardzo wymierne korzyści dla Grupy Netrisk. MCI aktywnie uczestniczy w pomocy przy akwizycjach międzynarodowych w wyniku czego w ciągu 2 lat weszliśmy do 4 nowych krajów. Równocześnie, dzięki kontaktom MCI, pozyskaliśmy także silnego partnera w postaci globalnego funduszu TA Associates, który zarządza ponad 30 miliardami dolarów. MCI nadaje nie tylko ton w dyskusjach na temat strategii, ale także pomaga przy znajdowaniu najlepszych ludzi na rynku”.

 

Robert Sokołowski

CEO, Netrisk Group

„Talent MCI jako organizacji polega również na tym, że to zespół tzw. „doerów” – ludzi, którzy nie boją się podejmować decyzji, najlepiej czujących się w samym epicentrum akcji, dzięki czemu łapią wiatr w żagle. Najbliższe 2-3 lata zapowiadają się w branży private equity naprawdę pracowicie, dlatego wierzę, że MCI będzie jednym z beneficjentów tego trendu, nadal udowadniając, że zna się na swojej robocie. Podejście „cash is king” (jak można usłyszeć na korytarzach MCI) pozwala na szukanie wyjątkowych okazji w każdych okolicznościach rynkowych”.

 

Michal Popiołek

Dyrektor Zarządzający ds. Bankowości Inwestycyjnej i Globalnej, mBank

„Mezzanine Management i MCI to partnership & friendship. Łączą je liczne deale m.in. PEM, ATM, ABC Data, Netrisk, czy Invia. (…)

W naszej branży mówi się, że sukces MCI nie dziwi, jeśli na jego czele stoi człowiek żyjący życiem trojga ludzi w jednym czasie. Do dziś do końca nie wiem, jak on to robi, że w jednej chwili zdobywa Matterhorn, czy biegnie Ironmana, a jednocześnie jest w trakcie negocjacji w sprawie np. multimilionowego IPO. Na pewno napędza go to, że potrafi odnaleźć się w samym centrum akcji, takie jest też całe MCI”.

 

Franz Hoerhager

Założyciel, Mezzanine Management

„Tomasz Czechowicz był pierwszą osobą, do której zadzwoniłem, gdy bardzo szybko potrzebowałem nowego inwestora (w Mall.cz) w miejsce dotychczasowego. Dlaczego MCI podjęło to ryzyko? Składało się na to kilka czynników. Po pierwsze, Tomek jest przedsiębiorcą, zatem nie podchodzi do ludzi i biznesów z punktu widzenia np. banków inwestycyjnych. Po drugie, MCI świetnie znał spółkę i mnie, doceniał moje poświęcenie, determinację, w której gotowy byłem zastawić własny dom. Po trzecie, MCI jest bardzo elastyczny i unika schematycznego myślenia. I tak było. Zamiast bawić się np. w skomplikowane due dilligence po prostu musieliśmy wynegocjować porozumienie co do ceny i terminów. To były intensywne spotkania, zero pustosłowia”.

 

Ondrej Fryc

Założyciel, Mall.cz

Partner Zarządzający, Reflex Capital

„Od samego początku było jasne, że MCI jest wszechstronnym partnerem z szerokim zakresem umiejętności i sprawdzoną historią realizacji swoich przedsięwzięć. Tomasz Czechowicz wnosi ambicję i dąży do realizacji długoterminowej wizji. Maciej Kowalski ma znakomite umiejętności techniczne i nie ma nic przeciwko zakasaniu rękawów i zabraniu się do pracy, co w dzisiejszych czasach jest rzadkością dla zarządu. Jestem zaszczycony pracować z tak niezawodnymi partnerami, którzy wspierają nas i pomagają nam być jeszcze lepszymi”.

 

Dave Waiser

Założyciel, Gett

„MCI była pierwszą firmą private equity, która zainwestowała w Pigu w 2015 roku i bardzo dobrym partnerem w procesie skalowania naszej firmy jako większościowy udziałowiec. MCI pomogło Grupie Pigu stać się wyraźnym liderem rynku e-commerce w krajach bałtyckich dzięki swojemu know-how oraz dostępowi do wiodących ekspertów i liderów tej branży. MCI to doskonały wybór przy współpracy z dużymi firmami cyfrowymi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.”

 

Dainius Liulys

Współzałożyciel i Udziałowiec, Pigu.lt

„MCI zainwestowało we wczesnej fazie w Lifebrain, z pomocą i wiedzą MCI można było bardzo szybko zbudować naszą firmę.”

 

Michael Havel

CEO, lifebrain