O MCI Capital TFI S.A.

MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (TFI)
zarządza Funduszami powiązanymi z Grupą MCI

Celem Towarzystwa jest bezpieczne i efektywne zarządzanie powierzonymi aktywami. TFI dąży do osiągnięcia celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach niepublicznych i publicznych. Zespół zarządzający bierze aktywny udział w najważniejszych procesach zachodzących w spółkach portfelowych, przez co jest bezpośrednio zaangażowany i nadzoruje procesy wzrostu wartości.

Instytucją nadzorującą działalność MCI Capital TFI jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Towarzystwo zostało powołane decyzją KNF w 2007 roku.

Kontakt w sprawie certyfikatów inwestycyjnych Funduszy MCI Capital TFI