Inne emisje

Obligacje – Seria O

Informacje

 • data wykupu obligacji przypadła na dzień 19 czerwiec 2020r.
 • obligacje na okaziciela
 • trzyletnie
 • oprocentowanie zmienne, oparte o 6M WIBOR plus marża 390 punktów
 • odsetki płacone półrocznie

Wskaźnik zadłużenia netto Emitenta

 • 30 czerwca 2017: 20,08%
 • 31 grudnia 2017: 17,00%
 • 30 czerwca 2018: 17,00%
 • 31 grudnia 2018: 11,82%
 • 30 czerwca 2019: 8,72%
 • 31 grudnia 2019: 7,06%

Wskaźnik obciążeń aktywów funduszu

 • 30 czerwca 2017: 11,33%
 • 31 grudnia 2017: 23,20%
 • 30 czerwca 2018: 23,61%
 • 31 grudnia 2018: 56,68%
 • 30 czerwca 2019: 52,29%
 • 31 grudnia 2019: 51,43%