Inne emisje

Obligacje – Seria H3

Informacje

  • obligacje zwykłe na okaziciela
  • trzyletnie
  • termin wykupu: 19 grudnia 2016 r.
  • oprocentowanie oparte o WIBOR 6M plus marża
  • wartość nominalna jednej obligacji: 1.000,00 zł
  • obligacje są zabezpieczone

Materiały informacyjne

Komunikaty prasowe:

Komunikaty bieżące: