Kariera w MCI

Dlaczego warto pracować w MCI

Ponieważ MCI Capital to grupa private equity, jedna z najdynamiczniejszych w naszym regionie Europy i jedyny taki fundusz notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Specjalizuje się w procesach transformacji cyfrowej, inwestując w czyste modele internetowe (tzw. pure players), spółki przenoszące model biznesowy z tradycyjnej do cyfrowej gospodarki oraz spółki działające na rynku rozwoju infrastruktury internetowej.
Również od 2022 roku zaczynamy aktywnie analizować inwestycje w obszarze climatech (gospodarka cyrkularna, zielona energia, usługi związane z transformacją energetyczną i ESG) i chcemy, aby w latach 2024-2030 udział tych inwestycji wzrósł do 20% całości naszego portfela.

Naszą przewagą jest zwinność

Nasz team tworzy 25 ponadprzeciętnie zaangażowanych, pracowitych i zdeterminowanych profesjonalistów, dla których sukces MCI stanowi priorytet. Jesteśmy na tyle małą i zgraną drużyną, że potrafimy zwinnie reagować na niespodziewane sytuacje.
Nasz team dzieli się na dwa komplementarne światy, ponieważ funkcjonujemy w obrębie dwóch zespołów – inwestycyjnego i operacyjnego:

Pierwszy skupia się na budowaniu wartości spółek cyfrowych, na co dzień pracuje przede wszystkim z Tomkiem Czechowiczem.

Zespół operacyjny wspiera działalność inwestycyjną, dbając o sprawozdawczość, kontroling, wyceny, wsparcie prawne i administracyjne, pozyskiwanie finansowania, zarządzanie płynnością, zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance.

Oczywiście specyfika pracy w obu zespołach jest odmienna, np. menedżerowie inwestycyjni częściej pracują projektowo/zdalnie, my w operacjach pracujemy zdecydowanie częściej w biurze.
Potrafimy robić rzeczy szybko, ale nie tracąc przy tym jakości i rozumienia po co to robimy i pewnie to jest jedną z naszych kluczowych przewag. W takiej małej organizacji wystarczy jeden call, jedna rozmowa, jedna decyzja, żeby móc działać. Nie mamy wielopoziomowej struktury, w której czekamy na decyzje przełożonych tygodniami. Nie jesteśmy hierarchiczni, pracujemy razem, komunikujemy się błyskawicznie i kiedy trzeba umiemy podjąć szybkie decyzje. Nie mamy sztywnych ram funkcjonowania, szukamy cały czas sposobu na to, żeby pracować lepiej i efektywniej. To wiele ułatwia i pozwala nam zachować tak niezbędną w tych czasach zwinność i elastyczność w działaniu.

MCI Capital to jedyny taki fundusz notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Poznaj MCI

Jakich członków zespołu szukamy?

Od zawsze stawiamy na różnorodność, dlatego nasze szeregi zasilają zarówno osoby analityczne, jak i te relacyjne. Dzięki temu możemy się wzajemnie uzupełniać i czerpać z naszych przewag. Niezbyt rozsądne byłoby poleganie wyłącznie na kompetencjach twardych, gdyż praca w funduszu to nie tylko cyferki, analizy i projekcje finansowe. Te niezbędne umiejętności trzeba uzupełnić talentami w obszarach miękkich jak komunikacja, umiejętność rozwiązywania problemów i znajdowania kompromisów, elastyczność w działaniu itd.

Nasz sekret tkwi w takim dobraniu ludzi, by wszyscy razem stanowili mix różnych talentów działających wspólnie. Takiej siły nie sposób zatrzymać czy pokonać. Doceniamy różne cechy, style działania i myślenia, ale gdyby należało wymienić niezbędne cechy osoby pracującej w funduszu to z pewnością należałoby wskazać nastawienie na cel, przedsiębiorczość, energię w działaniu i wytrwałość.

Na co dzień pracujemy w mocno regulowanym otoczeniu, zarządzając środkami powierzonymi przez naszych inwestorów przez co siłą rzeczy stykamy się z wieloma wyzwaniami, złożonymi tematami i problemami. Nie brakuje u nas trudnych sytuacji, negocjacji, konfrontacji, pracy na skomplikowanymi zagadnieniami, ale to właśnie sprawia że możliwość rozwoju w MCI jest istotnie większa niż w innych miejscach.
Idealny członek zespołu MCI jest przede wszystkim zadaniowy, widzi cel i umie do niego dążyć. Nie poddaje się, nie komunikuje się poprzez problemy, tylko przez rozwiązania i doprowadza sprawy do końca. Jest odpowiedzialny i wytrwały.
My oferujemy pracę w super elastycznej strukturze, samodzielność i możliwość wywierania realnego wpływu na organizację poprzez własne działania oraz pracę w super energetycznym, wykwalifikowanym zespole, gdzie od każdego można się czegoś nauczyć.

Systemy motywacyjne w MCI

W grupie funkcjonuje unikalny na rynku PE system rozliczeń zespołu inwestycyjnego oparty na premii za sukces każdego pojedynczego projektu, który kończy się dla organizacji zyskiem, tzw. deal by deal carry. W ramach systemu partnerzy odpowiedzialni za rekomendowany przez siebie projekt inwestują w niego razem z funduszem MCI i dzięki tej inwestycji własnej uzyskują prawdo do preferencyjnego partycypowania w zyskach ze sprzedaży tej inwestycji. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że system umożliwia osobom zaangażowanym w inwestycje partycypację w zyskach 10x wyższych niż zainwestowanych przez nich kapitał.

10x

Udział w zyskach

Deal by deal carry

Unikalny system rozliczeń

W MCI funkcjonuje również bardzo atrakcyjny system kompensacyjny dla członków zespołu operacyjnego. Traktujemy operacje jako system wsparcia, który musi być mega profesjonalny, szybki i musi bardzo dobrze pracować wspomagając zespół inwestycyjny w jego codziennej pracy. Zespół operacyjny zajmuje się nie tylko typową back-office’ową pracą, ale uczestniczy w przeróżnych projektach, zarówno operacyjnych, fundraisingowych jak i strategicznych, nakierowanych na ciągły rozwój organizacji. Członkowie zespołu operacyjnego partycypują nie tylko w atrakcyjnych premiach rocznych, ale i premiach projektowych, gdzie sukces finansowy danej osoby jest ściśle powiązany z sukcesem danego projektu – udanym zakończeniem dużego projektu związanego z pozyskaniem finansowania, zakończeniem ważnego projektu operacyjnego albo zakończeniem każdego innego projektu, który z punktu widzenia MCI jest istotny.
Oczekiwania od naszych członków zespołu są na pewno bardzo wysokie, ale staramy się przy tym, aby skuteczna realizacja indywidualnych celów wiązała się z odpowiednią gratyfikacją finansową.

Jak jesteśmy zorganizowani

Poziomy merytoryczne w zespole inwestycyjnym

W zależności od posiadanego doświadczenia, a także w miarę wzrostu w ramach organizacji, w zespole inwestycyjnym nasza kadra pracuje na następujących stanowiskach: (starszy) partner inwestycyjny, dyrektor inwestycyjny, manager inwestycyjny, (straszy) analityk inwestycyjny. W zależności od zajmowanego stanowiska, każdy poziom merytoryczny realizuje określone KPIs dotyczące m.in.: realizacji nowych inwestycji, w tym koinwestycji, wzrostu portfela, zarządzania portfelem, itp.

Poziomy merytoryczne w zespole operacyjnym

W operacjach członkowie zespołu realizują swoje zadania na stanowiskach dyrektorskich (Dyrektor Finansowy, dyrektor operacji i Skarbu, dyrektor ds. wycen i kontrolingu portfela, dyrektor personelu), managerskich (Kontrolerzy Finansowi) oraz specjalistycznych i administracyjnych (m.in. Specjalista ds. Obsługi Funduszy, Audytorzy Wewnętrzni, Inspektorzy Nadzoru, Prawnik, Office Manager, Asystent Dyrektora Wykonawczego).

Komitety

W naszej organizacji funkcjonują również następujące komitety: Komitet Inwestycyjny, Komitet Wynagrodzeń, Komitet Płynności, Komitet ds. Komunikacji, Marketingu i Relacji Inwestorskich, Komitet ds. Kosztów Operacyjnych, Komitet ds. Nadzoru (Compliance).

Jakie jest nasze podejście do rozwoju członków zespołu

Zatrudnianie dobrych ludzi jest trudne, ale ich utrzymanie może być jeszcze trudniejsze. Specjaliści są tak dobrze wykształceni i zorientowani na osiągnięcia, że ​​radzą sobie dobrze w praktycznie każdej pracy. Dlatego nie poprzestajemy na zatrudnieniu najlepszych kandydatów, pielęgnujemy współpracę z nimi i wydobywamy ich potencjał.

Staramy się wdrażać koncepcję modelowania pracy, która stanowi sztukę dopasowywania ludzi do zawodów, rezonujących z uszczęśliwiającymi ich zajęciami. Być może brzmi to jak skomplikowana i wyszukana metoda, a tak naprawdę zaczyna się ona od najprostszej czynności – uważnego słuchania i obserwowania, co poszczególnym członkom zespołu się podoba w ich pracy, a czego nie lubią.

Staramy się dobrze poznać ludzi, z którymi współpracujemy na co dzień i rozumieć, co przynosi im radość w pracy i satysfakcję, bo pozwala to wspólnie pracować nad dostosowaniem przyszłych zadań zawodowych. W niektórych przypadkach oznacza to po prostu dodanie kolejnego zadania do istniejących obowiązków. W innych przypadkach może się to wiązać z koniecznością całkowitego przeniesienia członka zespołu na nowe stanowisko. Umiejętności można rozciągać w wielu kierunkach, ale wierzymy, że żeby osiągać sukcesy w pracy trzeba być w zgodzie z samym sobą.

 

Dlatego bliska jest nam koncepcja, zgodnie z którą pracujemy z zespołem ludzi i rozwijamy ich najmocniejsze strony. Te słabsze zawsze będą słabsze. Należy je doprowadzić do poziomu, który nie przeszkadza w pracy i nie rzutuje negatywnie na naszą karierę zawodową, ale skupiać się i rozwijać, to co najlepsze i najmocniejsze.

Success story

Ewa Ogryczak

Grupa MCI to przede wszystkim zespół ambitnych profesjonalistów, których celem jest wspieranie spółek w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, aby zapewnić im zrównoważony i dynamiczny rozwój.

Dołączając do MCI, będziesz pracować dla wiodącej grupy private equity w tej części Europy. Oferujemy stabilne zatrudnienie, pracę w bardzo dynamicznym Zespole oraz atrakcyjne warunki finansowe. Oferujemy Ci możliwość rozwoju w Zespole Inwestycyjnym lub Zespole Operacji, w zależności od Twojego doświadczenia, posiadanych kwalifikacji, umiejętności oraz zainteresowań.

Zatrudnienie

Zatrudnienie w Zespole Inwestycyjnym Wyślij CV

Zatrudnienie w Zespole Operacyjnym Wyślij CV

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Aleksandra Kulas

Zastępca Dyrektora Finansowego