Komitet Audytu Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A.

Grzegorz Warzocha / Przewodniczący Komitetu

Andrzej Jacaszek / Członek Komitetu

Marcin Kasiński / Członek Komitetu

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A.

Jarosław Dubiński / Przewodniczący Komitetu

Grzegorz Warzocha / Członek Komitetu

Andrzej Jacaszek / Członek Komitetu