Aktualności

18.12.2020

MCI.TechVentures 1.0 finalizuje częściową sprzedaż pakietu akcji Answear.com

MCI.TechVentures 1.0, mniejszościowy akcjonariusz Answear.com, zdecydował się sprzedać część swojego pakietu akcji w ramach trwającej Oferty Publicznej. Zarządzany przez MCI Capital TFI S.A. subfundusz sprzeda akcje o wartości 34,5 mln zł, a jednocześnie zachowa ponad 20 proc. udziału w akcjonariacie. Cena za jedną akcję Answear.com została ustalona na 25 zł, co oznacza że kapitalizacja spółki w momencie debiutu na GPW liczona w oparciu o tę cenę wyniesie prawie 430 mln zł. Czytaj więcej ›
16.12.2020

Noble Securities podnosi wycenę akcji MCI Capital ASI S.A. do 30,40 zł

Raport wydano przy cenie akcji spółki w wysokości 15 zł. Czytaj więcej ›
20.11.2020

Rozpoczęto proces wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Private Equity Managers S.A (PEM) w związku z planowanym połączeniem MCI Capital ASI S.A. (MCI).

  • Wzywającymi w ramach wezwania są spółki MCI Capital ASI S.A., MCI Management Sp. z o.o. oraz Tomasz Czechowicz, działający w porozumieniu.
  • Ustalona cena w wezwaniu to 15 PLN za jedną akcję PEM, co stanowi w dniu ogłoszenia wezwania premię w wysokości 17% względem ceny minimalnej ustalonej zgodnie z przepisami prawa.
  • Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji PEM przypada na dzień 10 grudnia 2020 r.
  • Jednocześnie zarządy MCI oraz PEM ogłosiły parytet wymiany akcji PEM na akcje MCI w ramach planu połączenia – będzie on wynosił 91:100 (za 100 akcji PEM akcjonariusz PEM otrzyma 91 akcji MCI).
Czytaj więcej ›
30.10.2020

WSPÓLNY KOMUNIKAT PRASOWY MCI Capital ASI S.A. i Private Equity Managers S.A.

WSPÓLNY KOMUNIKAT PRASOWY MCI Capital ASI S.A. i Private Equity Managers S.A.: Rozpoczęto działania przygotowawcze zmierzające do dokonania połączenia MCI Capital ASI S.A. i Private Equity Managers S.A.
  • Private Equity Managers S.A. (PEM) została wyodrębniona ze struktur MCI Capital ASI S.A. (MCI) w 2014 roku, jako podmiot dominujący w Grupie dedykowanej zarządzaniu aktywami funduszy inwestycyjnych private equity.
  • W tym samym roku, PEM związał się z MCI Capital ASI S.A. umową trójstronną w ramach której PEM poprzez spółkę zależną – MCI Capital TFI S.A. podjął się zarządzania aktywami Grupy MCI. Dzięki tej umowie PEM uzyskał od MCI gwarancję minimalnych przychodów na okres 10 lat (Porozumienie trójstronne).
  • Głównymi celami strategicznymi Grupy PEM były: powiększanie aktywów pod zarządzaniem poprzez aktywny fundraising w kanałach private banking, budowa performance’u posiadanych aktywów, rozwój funduszy typu commitment fund, oraz fuzje i przejęcia. Te aktywności w średniej i długiej perspektywie miały umożliwić uniezależnienie się PEM’u od Grupy MCI.
  • Po 6 latach funkcjonowania Grupy PEM wyżej opisane główne cele strategiczne nie zostały zrealizowane w stopniu zgodnym z pierwotnymi założeniami. Certyfikaty Funduszy nie są oferowane w sieciach private banking, a jedynym istotnym inwestorem Funduszy zarządzanych przez PEM pozostało MCI. W związku z powyższym PEM i MCI wspólnie podjęły decyzję o rozpoczęciu prac zmierzających do połączenia spółek, polegającego na przejęciu PEM przez MCI.
  • W ramach działań związanych z połączeniem dla akcjonariuszy PEM przygotowana zostanie oferta  udziału w wezwaniu na sprzedaż akcji PEM (w celu umożliwienia obecnym akcjonariuszom PEM, którzy nie chcą zostać inwestorami MCI w wyniku połączenia spółek sprzedaż akcji PEM), lub konwersji akcji PEM na akcje MCI w ramach rozliczenia połączenia spółek.
Czytaj więcej ›
26.10.2020

Polityka dywidendowa do 2023 roku

Zarząd Spółki MCI Capital (MCI, Spółka) przyjmuje Politykę dywidendową do 2023 roku. Postanowienia Polityki będą obowiązywać począwszy od roku 2021 w związku z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2020. Czytaj więcej ›
17.10.2020

MCI.EuroVentures i Mezzanine Management sprzedają ATM SA, lidera polskich centrów danych do Global Compute

MCI.EuroVentures i Mezzanine Management uzgodniły sprzedaż 100 proc. akcji ATM SA, lidera polskiego rynku centrów danych. Kupującym jest Global Compute Infrastructure LP, platforma wspierana przez Goldman Sachs Merchant Banking Division. Planowane zamknięcie transakcji spodziewane jest do końca 2020 roku. Czytaj więcej ›