Aktualności

23.12.2019

Grupa Eurocash nabędzie od funduszy MCI akcje Frisco S.A. – lidera polskiego rynku e-grocery

  • Zgodnie z zawartą umową, fundusze MCI sprzedadzą na rzecz Eurocash blisko 56% akcji spółki Frisco S.A., realizując łącznie zwrot na poziomie 2,8x CoC (cash-on-cash).
  • Frisco należy do liderów polskiego rynku e-grocery i najdłużej działających supermarketów online.
  • Grupa Eurocash jest strategicznym akcjonariuszem Frisco od 2014 r., posiadającym obecnie ponad 44% akcji.
  • Infografika - link
Czytaj więcej ›
18.11.2019

Wyniki finansowe MCI Capital S.A. (MCI, Spółka) po 3 kwartale 2019 r.: NAV na akcję na koniec września osiągnął poziom 23,01 PLN dzięki zyskowi netto w ciągu pierwszych 9 miesięcy na poziomie 60,4 mln PLN.

  • W pierwszych trzech kwartałach 2019 r. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 60,4 mln PLN,
  • Zrealizowany wynik spowodował wzrost NAV na akcję z poziomu 22,46 PLN od początku roku do 23,01 PLN na 30 września 2019 r. czyli o 0,55 PLN,
  • W lipcu i sierpniu spółka przeprowadziła buyback akcji własnych o wartości 30M PLN (5,67%) - umorzenie zakupionych akcji własnych spowoduje wzrost NAV na akcję o dodatkowe 0,76 PLN,
  • Stan zobowiązań MCI z tytułu emisji obligacji na dzień 30 września 2019 r. był rekordowo niski i wyniósł 122,6 mln PLN, co stanowi jedynie 10% aktywów netto Spółki.
Czytaj więcej ›
02.10.2019

Tomasz Czechowicz wyróżniony przez Digital Academy w kategorii Inwestycje, tytułem Digital Shaper w ramach Festiwalu Cyfryzacji.

1 października wręczono po raz drugi statuetki dla laureatów Digital Shapers. W kategorii „Inwestycje” wyróżniono Tomasza Czechowicza, partnera zarządzającego i założyciela Grupy MCI, Kingę Stanisławską, partnera zarządzającego i założycielkę Experior Venture Fund oraz Pawła Borysa, prezesa zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju. Czytaj więcej ›
25.09.2019

Inwestorzy reprezentujący 99,98% głosów obecnych na Zgromadzeniu Inwestorów zgłosowali za przyjęciem zmian w statucie MCI.PrivateVentures FIZ dotyczące MCI.TechVentures 1.0. Nie było głosów przeciw zaproponowanej uchwale.

25 września br., w trakcie Zgromadzenia Inwestorów, przegłosowano zaproponowane zmiany w statucie MCI.PrivateVentures FIZ („Fundusz”), dotyczące subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. („Subfundusz”). Jego główny inwestor, Grupa MCI Capital S.A., zrzeka się części swoich praw wynikających z poniesienia największych kosztów i ryzyka wiążącego się z założeniem Funduszu. Zmiany w statucie zostały wypracowane przez MCI Capital TFI S.A., w porozumieniu z Grupą MCI Capital S.A. i przedstawicielami Private Banking, którzy pośredniczyli w sprzedaży certyfikatów.  Czytaj więcej ›
10.09.2019

Forum Ekonomiczne – Krynica 2019 – relacja z Debaty – Digital Economy at Fusion Point: czy Polska i inne kraje regionu CEE łapią masę krytyczną.

Materiał opublikowany w dzienniku Rzeczpospolita, 10.09.2019, autor: Mateusz Rzemek W CYFRYZACJI PRZEMYSŁU, USŁUG I HANDLU TKWI OGROMNY POTENCJAŁ Czytaj więcej ›