Aktualności

20.07.2020

Noble Securities wycenia akcje MCI Capital na 24,9 zł. Kurs spółki od dwóch tygodni na historycznym poziomie.

Raport wydano przy cenie akcji spółki w wysokości 12,1 zł. Obecnie akcje MCI Capital od blisko dwóch tygodni osiągają najwyższą od 5 lat cenę powyżej 13 zł (13,6 zł według kursu zamknięcia z 20 lipca). Czytaj więcej ›
16.07.2020

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła MCI Capital S.A. zezwolenia na wykonywanie działalności jako wewnętrznie zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną

W dniu dzisiejszym Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła MCI Capital S.A. zezwolenia na wykonywanie działalności jako wewnętrznie zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną. Przepisy prawa wprowadzające do krajowego porządku prawnego instytucję alternatywnej spółki inwestycyjne (ASI) oraz zarządzającego alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ZASI) weszły w życie w czerwcu 2016 roku. Wydana w dniu dzisiejszym przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzja jest pierwszą tego rodzaju licencją w Polsce. Czytaj więcej ›
13.07.2020

Spłata kredytów i obligacji w pierwszym półroczu 2020

W związku z bardzo udanym pierwszym półroczem w obszarze wyjść z inwestycji, w 1H Grupa MCI dokonała istotnej spłaty kredytów i obligacji na łączną kwotę 300M PLN, z czego 155M PLN dotyczyło przedterminowej spłaty obligacji MCI Capital S.A. oraz obligacji MCI Venture Project VI  (emisja obligacji na rynku czeskim). Czytaj więcej ›
26.06.2020

MCI.TechVentures 1.0 sfinalizowała transakcję sprzedaży Frisco S.A.

MCI.TechVentures 1.0 sfinalizowała transakcję sprzedaży Frisco S.A. („Frisco”, „Spółka”) Fundusze MCI.TechVentures 1.0 oraz Helix Ventures („Fundusze”) były większościowym akcjonariuszem Frisco od 2012 r., z łącznym udziałem w kapitale na poziomie blisko 56%. W grudniu 2019 r. Fundusze sprzedały posiadane akcje Frisco Grupie Eurocash, która była akcjonariuszem Spółki od 2014 roku. Czytaj więcej ›
10.06.2020

Zmiany w Zarządzie PEM S.A.

W dniu 9 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Private Equity Managers S.A. („Spółka” lub „PEM”), w związku z wygasającymi kadencjami Członków Zarządu, odwołała, a następnie powołała Tomasza Czechowicza na Prezesa Zarządu Spółki oraz Ewę Ogryczak na Wiceprezesa Zarządu Spółki na kolejną, pięcioletnią kadencję. Czytaj więcej ›
20.05.2020

18 maja 2020 r. MCI i TA Associates, kupili Klik, lidera internetowej sprzedaży ubezpieczeń w Czechach i na Słowacji

18 maja 2020 r. MCI i TA Associates, kupili Klik, lidera internetowej sprzedaży ubezpieczeń w Czechach i na Słowacji. Od stycznia 2020 r. Netrisk jest w większości własnością TA Associates, globalnego funduszu private equity. Mniejszościowym inwestorem jest polski, cyfrowy fundusz inwestycyjny  MCI.EuroVentures 1.0.   Czytaj więcej ›