Digital DNA
Private Equity

Informacje prasowe

30.10.2020

WSPÓLNY KOMUNIKAT PRASOWY MCI Capital ASI S.A. i Private Equity Managers S.A.

WSPÓLNY KOMUNIKAT PRASOWY MCI Capital ASI S.A. i Private Equity Managers S.A.: Podjęto działania przygotowawcze zmierzające do dokonania połączenia MCI Capital ASI S.A. i Private Equity Managers S.A.
  • Private Equity Managers S.A. (PEM) została wyodrębniona ze struktur MCI Capital S.A. (MCI) w 2014 roku, jako podmiot dominujący w Grupie dedykowanej zarządzaniu aktywami funduszy inwestycyjnych private equity.
  • W tym samym roku, PEM związał się z MCI Capital S.A. umową trójstronną w ramach której podjął się zarządzania aktywami Grupy MCI. Dzięki tej umowie PEM uzyskał od MCI gwarancję minimalnych przychodów na okres 10 lat (Porozumienie trójstronne).
  • Głównymi celami strategicznymi Grupy PEM były: powiększanie aktywów pod zarządzaniem poprzez aktywny fundraising w kanałach private banking, budowa performance’u posiadanych aktywów, rozwój funduszy typu commitment fund, oraz fuzje i przejęcia. Te aktywności w średniej i długiej perspektywie miały umożliwić uniezależnienie się PEM’u od Grupy MCI.
  • Po 6 latach funkcjonowania Grupy PEM, jedynym aktywnym inwestorem Funduszy zarządzanych przez PEM jest MCI, w związku z czym podmioty wspólnie podjęły decyzję o połączeniu, w ramach którego planowane jest przejecie Spółki PEM przez Spółkę MCI. Akcje PEM zostaną wycofane z obrotu na GPW.
  • W ramach działań związanych z połączeniem przygotowano dla akcjonariuszy PEM ofertę  udziału w wezwaniu na zakup akcji PEM lub konwersji akcji PEM na akcje MCI w ramach rozliczenia połączenia spółek.
Czytaj więcej ›
26.10.2020

Polityka dywidendowa do 2023 roku

Zarząd Spółki MCI Capital (MCI, Spółka) przyjmuje Politykę dywidendową do 2023 roku. Postanowienia Polityki będą obowiązywać począwszy od roku 2021 w związku z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2020. Czytaj więcej ›
17.10.2020

MCI.EuroVentures i Mezzanine Management sprzedają ATM SA, lidera polskich centrów danych do Global Compute

MCI.EuroVentures i Mezzanine Management uzgodniły sprzedaż 100 proc. akcji ATM SA, lidera polskiego rynku centrów danych. Kupującym jest Global Compute Infrastructure LP, platforma wspierana przez Goldman Sachs Merchant Banking Division. Planowane zamknięcie transakcji spodziewane jest do końca 2020 roku. Czytaj więcej ›
16.09.2020

Numer dostępowy na konferencję wynikową MCI oraz PEM za HY2020 wraz z prezentacją

W związku z telekonferencją poświęconą omówieniu wyników MCI Capital S.A. (MCI) oraz Private Equity Managers (PEM) za HY2020, która odbędzie się 17 września o godzinie 11.00, przekazujemy poniżej numer dostępowy. Czytaj więcej ›
16.09.2020

Answear.com planuje debiut na GPW

Właściciel Answear.com, czołowej platformy cyfrowej sprzedaży odzieży w Europie Środkowo-Wschodniej, złożył Prospekt Emisyjny do zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Spółka chce zadebiutować na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych. Debiut planowany jest na koniec 2020 r. Czytaj więcej ›
09.09.2020

Internet Venture sprzedało z zyskiem 100% udziałów w Prowly amerykańskiemu SEMrush Holdings

SEMrush Holdings jest jednym z globalnych liderów rozwiązań Marketing SaaS. Z jego rozwiązań korzystają takie podmioty jak: HP, Phillips, Booking.com, eBay, Quora czy BNP Paribas. Zarówno produkt, jakość bazy klienckiej, jak i zespól zostały bardzo pozytywnie ocenione przez Kupującego. Kolejny raz udowadniamy, że Internet Ventures inwestuje w aktywa wysoce cenione przez rynek. To trzeci udany exit Funduszu do podmiotu strategicznego po Feedo (kupujący Windeln.de) i Zdrowegeny.pl (kupujący Diagnostyka Sp. z o.o.). W najbliżej przyszłości spodziewamy się kolejnych exitow w obszarach Fintech, SaaS B2B oraz Gaming.