Połączenie MCI i PEM – informacje

Informacje prasowe

16.09.2020

Answear.com planuje debiut na GPW

Właściciel Answear.com, czołowej platformy cyfrowej sprzedaży odzieży w Europie Środkowo-Wschodniej, złożył Prospekt Emisyjny do zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Spółka chce zadebiutować na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych. Debiut planowany jest na koniec 2020 r. Czytaj więcej ›
09.09.2020

Internet Venture sprzedało z zyskiem 100% udziałów w Prowly amerykańskiemu SEMrush Holdings

SEMrush Holdings jest jednym z globalnych liderów rozwiązań Marketing SaaS. Z jego rozwiązań korzystają takie podmioty jak: HP, Phillips, Booking.com, eBay, Quora czy BNP Paribas. Zarówno produkt, jakość bazy klienckiej, jak i zespól zostały bardzo pozytywnie ocenione przez Kupującego. Kolejny raz udowadniamy, że Internet Ventures inwestuje w aktywa wysoce cenione przez rynek. To trzeci udany exit Funduszu do podmiotu strategicznego po Feedo (kupujący Windeln.de) i Zdrowegeny.pl (kupujący Diagnostyka Sp. z o.o.). W najbliżej przyszłości spodziewamy się kolejnych exitow w obszarach Fintech, SaaS B2B oraz Gaming.
20.07.2020

Noble Securities wycenia akcje MCI Capital na 24,9 zł. Kurs spółki od dwóch tygodni na historycznym poziomie.

Raport wydano przy cenie akcji spółki w wysokości 12,1 zł. Obecnie akcje MCI Capital od blisko dwóch tygodni osiągają najwyższą od 5 lat cenę powyżej 13 zł (13,6 zł według kursu zamknięcia z 20 lipca). Czytaj więcej ›
16.07.2020

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła MCI Capital S.A. zezwolenia na wykonywanie działalności jako wewnętrznie zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną

W dniu dzisiejszym Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła MCI Capital S.A. zezwolenia na wykonywanie działalności jako wewnętrznie zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną. Przepisy prawa wprowadzające do krajowego porządku prawnego instytucję alternatywnej spółki inwestycyjne (ASI) oraz zarządzającego alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ZASI) weszły w życie w czerwcu 2016 roku. Wydana w dniu dzisiejszym przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzja jest pierwszą tego rodzaju licencją w Polsce. Czytaj więcej ›
13.07.2020

Spłata kredytów i obligacji w pierwszym półroczu 2020

W związku z bardzo udanym pierwszym półroczem w obszarze wyjść z inwestycji, w 1H Grupa MCI dokonała istotnej spłaty kredytów i obligacji na łączną kwotę 300M PLN, z czego 155M PLN dotyczyło przedterminowej spłaty obligacji MCI Capital S.A. oraz obligacji MCI Venture Project VI  (emisja obligacji na rynku czeskim). Czytaj więcej ›
26.06.2020

MCI.TechVentures 1.0 sfinalizowała transakcję sprzedaży Frisco S.A.

MCI.TechVentures 1.0 sfinalizowała transakcję sprzedaży Frisco S.A. („Frisco”, „Spółka”) Fundusze MCI.TechVentures 1.0 oraz Helix Ventures („Fundusze”) były większościowym akcjonariuszem Frisco od 2012 r., z łącznym udziałem w kapitale na poziomie blisko 56%. W grudniu 2019 r. Fundusze sprzedały posiadane akcje Frisco Grupie Eurocash, która była akcjonariuszem Spółki od 2014 roku. Czytaj więcej ›