Połączenie MCI i PEM – informacje

Informacje prasowe

10.06.2020

Zmiany w Zarządzie PEM S.A.

W dniu 9 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Private Equity Managers S.A. („Spółka” lub „PEM”), w związku z wygasającymi kadencjami Członków Zarządu, odwołała, a następnie powołała Tomasza Czechowicza na Prezesa Zarządu Spółki oraz Ewę Ogryczak na Wiceprezesa Zarządu Spółki na kolejną, pięcioletnią kadencję. Czytaj więcej ›
20.05.2020

18 maja 2020 r. MCI i TA Associates, kupili Klik, lidera internetowej sprzedaży ubezpieczeń w Czechach i na Słowacji

18 maja 2020 r. MCI i TA Associates, kupili Klik, lidera internetowej sprzedaży ubezpieczeń w Czechach i na Słowacji. Od stycznia 2020 r. Netrisk jest w większości własnością TA Associates, globalnego funduszu private equity. Mniejszościowym inwestorem jest polski, cyfrowy fundusz inwestycyjny  MCI.EuroVentures 1.0.   Czytaj więcej ›
19.05.2020

Konferencja wynikowa MCI/PEM – podsumowanie wyników za 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą prezentacją inwestorską MCI/PEM z podsumowania wyników za rok 2019. Prezentacja MCI & PEM YE2019
12.02.2020

MCI.TechVentures (Fundusz, MCI.TV) sprzedaje cały posiadany pakiet akcji w spółce Geewa (Spółka) w ramach akwizycji przez Applovin Corporation

MCI.TechVentures (Fundusz, MCI.TV) sprzedaje cały posiadany pakiet akcji w spółce Geewa (Spółka) w ramach akwizycji przez Applovin Corporation. Applovin to jedna z największych na świecie platform umożliwiających deweloperom gier mobilnych z jednej strony skalowanie dzięki pozyskiwaniu użytkowników, a z drugiej optymalizację monetyzacji swoich gier.
  • Geewa jest czeskim producentem gier mobilnych typu PvP (ang. player vs. player),
  • Do najpopularniejszych gier spółki należą: Smashing Four oraz Smash Casters,
  • Pierwsza inwestycja MCI.TV miała miejsce w 2007 roku,
  • Kluczowym inwestorem w spółce obok MCI był także czeski fundusz Springtide Ventures (ramię VC holdingu KKCG), który zaangażował się w Geewę w 2014 roku.
Czytaj więcej ›
30.01.2020

MCI Capital S.A. (MCI, Spółka) poinformowała o wcześniejszej spłacie obligacji serii P o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 37 mln PLN.

  • Datą wcześniejszego wykupu obligacji będzie dzień płatności odsetek za czwarty okres odsetkowy, który przypada na dzień 1 marca 2020 roku,
  • Pierwotną datą wykupu obligacji serii P był 1 marca 2021 roku,
  • Wcześniejszy wykup obligacji realizowany będzie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
Czytaj więcej ›
28.01.2020

Gett, spółka portfelowa MCI.TechVentures, prowadząca platformę umożliwiającą zamawianie taksówek w kilkuset miastach na świecie, stała się rentowna na poziomie operacyjnym.

W komunikacie prasowym, spółka poinformowała, że w grudniu 2019 roku osiągnięto pozytywny skonsolidowany (włączając wszystkie kraje w których prowadzone są operacje) wynik na poziomie EBITDA w wysokości 300 tys. USD (wyłączając koszty centrali i R&D). Czytaj więcej ›