Digital DNA
Private Equity

Aktualności

MCI Capital S.A. (MCI, Spółka) poinformowała o wcześniejszej spłacie obligacji serii P o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 37 mln PLN.

30.01.2020 Pobierz PDF
  • Datą wcześniejszego wykupu obligacji będzie dzień płatności odsetek za czwarty okres odsetkowy, który przypada na dzień 1 marca 2020 roku,
  • Pierwotną datą wykupu obligacji serii P był 1 marca 2021 roku,
  • Wcześniejszy wykup obligacji realizowany będzie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

To kolejna w ostatnich dniach informacja powiązana z Grupą MCI dotycząca wcześniejszej spłaty obligacji, przed pierwotnym terminem ich wykupu. 27 marca b.r. MCI Capital TFI S.A. poinformowała, iż spółka portfelowa MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI S.K.A. wykupi przed okresem zapadalności obligacje o wartości 699 mln CZK (ponad 118 mln PLN), których pierwotna data wykupu przypadała na kwiecień 2021 roku.

 

Podjęta przez MCI Capital S.A. decyzja jest zgodna z deklarowaną wcześniej chęcią spłaty finansowań zapadających w ciągu najbliższych 18 miesięcy i poszukiwaniem długoterminowego finansowania dłużnego, zarówno w Polsce jak i zagranicą.

30.01.2020 Pobierz PDF