Połączenie MCI i PEM – informacje

Informacje prasowe

27.05.2019

Cyfrowa historia dopiero się zaczyna

20 lat MCI oznacza, że najlepsze dopiero przed nami. Naszą przyszłość napędza potężny, masowy i dynamiczny trend – cyfrowa transformacja gospodarki. Gdy rodził się nasz fundusz, na świecie było niespełna 200 mln użytkowników internetu, którego bolączką była niska przepustowość i wysokie koszty. To był czas, gdy Google na swej stronie głównej nosił jeszcze przydomek „beta”. Czytaj więcej ›
14.05.2019

MCI Capital S.A. (Spółka, MCI) zakończyła pierwszy kwartał 2019 z ponad 26 mln PLN zysku netto, oraz dalszym wzrostem wskaźnika NAV/S.

Zysk przypadający na jedną akcję wyniósł 0,50 PLN (vs 1,28 PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego). NAV/S wyniósł 24,40 PLN (vs 23,90 PLN na 31.12.2018 i 21,89 PLN na 31.03.2018). Ten wskaźnik pozostaje głównym wyznacznikiem performance’u Spółki. Czytaj więcej ›
16.04.2019

Wyniki finansowe MCI Capital S.A. (MCI, Spółka) w 2018 r.: 175 mln zł zysku netto, 219 mln zł zysku z inwestycji i 23,90 zł NAV na akcję przy rekordowej skali wyjść z inwestycji Funduszy.

  • W 2018 r. MCI wypracowała 175 mln zł zysku netto (67% więcej), w porównaniu do 105 mln zł rok wcześniej. Zysk z inwestycji wyniósł 219 mln zł (76% więcej) i był w głównej mierze efektem wyniku wygenerowanego przez subfundusz MCI.EuroVentures w wysokości 212 mln zł oraz przez subfundusz MCI.TechVentures w wysokości 24 mln zł;
  • Aktywa netto (NAV) MCI na 31.12.2018 r. wynosiły 1 mld 265 mln zł, co przełożyło się na wskaźnik NAV na akcję 23,90 zł (156% powyżej poziomu kursu giełdowego MCI na dzień 31 grudnia 2018 r.);
  • Fundusze, w które MCI jest zaangażowana, zanotowały rekordowy poziom wyjść z inwestycji w 2018 roku - ogłoszone w tym okresie exity wraz z dywidendami wyniosły ponad 690 mln zł. Jednocześnie, Fundusze wydały 337 mln zł na nowe inwestycje oraz kolejne rundy finansowania w obecne spółki portfelowe;
  • Współczynnik zadłużenia netto (stosunek długu netto do aktywów) ukształtował się na poziomie 12% - najniższym od 5 lat.
Czytaj więcej ›
08.03.2019

Windeln.de (Spółka) z portfela MCI.TechVentures (MCI.TV, Fundusz), pozyskała nowych istotnych azjatyckich inwestorów.

  • Spółka zajmuje się sprzedażą online produktów dziecięcych oraz dla młodych mam, na rynkach Europy Zachodniej oraz w Chinach.
  • Windeln.de to notowana na giełdzie we Frankfurcie spółka z Funduszu MCI.TV, skupionego na inwestycjach w obszarze szybkiego wzrostu (late VC/Growth) w Europie, znajdująca się w portfelu od 2015 roku.
  • Nowi inwestorzy objęli akcje spółki warte ok. 10,1 mln euro.
Czytaj więcej ›
05.03.2019

Frisco.pl z wzrostem przychodów o ponad 30% w 2018 roku

Lider warszawskiego rynku e-grocery i jedyny pure-player w Polsce, supermarket Frisco.pl, znajdujący się w portfelu Funduszu MCI.TechVentures (Grupa MCI), zanotował w 2018 r. wzrost sprzedaży o 32,4 proc. do 96,53 mln zł. Łączy się on bezpośrednio z konsekwentnym powiększaniem się bazy jego aktywnych klientów, która obecnie porównywalna jest do liczby osób odwiedzających 7 hipermarketów. Czytaj więcej ›