Połączenie MCI i PEM – informacje

Informacje prasowe

26.06.2014

Powodzenie pre-IPO Private Equity Managers S.A. Spółka coraz bliżej GPW

Ponad 30% akcji sprzedano w drugiej transzy pre-IPO Private Equity Managers S.A. („PEManagers”), spółki dominującej w grupie kapitałowej podmiotów zarządzających aktywami alternatywnymi typu private equity. Sprzedającymi byli Czytaj więcej ›

25.06.2014

ABC Data wypłaci dywidendę i przeprowadzi skup akcji własnych

W dniu 23 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) spółki ABC Data S.A. z portfela Grupy MCI uchwaliło wypłatę 45,7 mln zł dywidendy z zysku za 2013 r., czyli 36 groszy na akcję. Przegłosowało również rozpoczęcie skupu akcji własnych Czytaj więcej ›

13.06.2014

Cloud Planet S.A. łączy się z Skanuj.to Sp. z o.o.

15 maja 2014 r. doszło do połączenia spółek Cloud Planet S.A. („Cloud Planet”), dostawcy usług księgowości online szybkafaktura.pl, oraz Skanuj.to Sp. z o.o. („Skanuj.to”), innowacyjnego dostawcy rozwiązań automatyzujących rozpoznawanie danych z dokumentów księgowych. Czytaj więcej ›

09.06.2014

Geewa z portfela MCI z nowym finansowaniem

Geewa, producent gry Pool Live Tour, którego głównym inwestorem jest MCI Management, pozyskała kolejną rundę finansowania o wartości 4,2 mln dolarów na dalszy rozwój portfela oferowanych gier. Czytaj więcej ›

30.05.2014

Private Equity Managers coraz bliżej IPO

W związku z planami upublicznienia Private Equity Managers S.A. (PEM), spółki zarządzającej funduszami spółki MCI Management SA („MCI”), Rada Nadzorcza MCI przyjęła rezygnację Członków Zarządu. Zarząd MCI został zmniejszony z sześciu do trzech osób. W najbliższych dniach Rada Nadzorcza PEM podejmie uchwałę o reorganizacji Zarządu także w PEM. Czytaj więcej ›

21.05.2014

MCI Management zwiększa zaangażowanie w Netii

Spółka kontrolowana przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, fundusz buyoutowy z Grupy MCI, nabyła kolejny pakiet akcji spółki Netia S.A. („Spółka”, „Netia”) stanowiący 2,15% jej kapitału zakładowego. Czytaj więcej ›