Digital DNA
Private Equity

Aktualności

Zmiany w Zarządzie PEM S.A.

10.06.2020 Pobierz PDF

W dniu 9 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Private Equity Managers S.A. („Spółka” lub „PEM”), w związku z wygasającymi kadencjami Członków Zarządu, odwołała, a następnie powołała Tomasza Czechowicza na Prezesa Zarządu Spółki oraz Ewę Ogryczak na Wiceprezesa Zarządu Spółki na kolejną, pięcioletnią kadencję.

9 czerwca 2020 r. Krzysztof Konopiński, w porozumieniu z Zarządem i Radą Nadzorczą Spółki, w związku z reorganizacją grupy kapitałowej PEM („Grupa PEM”), złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu PEM oraz spółki zależnej od PEM – PEM Asset Management Sp. z o.o. Krzysztof Konopiński:

  • kontynuuje współpracę z Grupą PEM i  będzie w pełni skupiony na pracy w ramach zespołu inwestycyjnego, pozostając w Zarządzie MCI Capital TFI S.A. i współzarządzając Subfunduszami MCI.EuroVentures 1.0. oraz MCI.TechVentures 1.0. wydzielonymi w ramach MCI.PrivateVentures FIZ,
  • będzie bezpośrednio nadzorował spółki Netrisk, Answear, GameDesire, mFind, portfel funduszu MCI.CreditVentures 2.0 FIZ oraz będzie pracował nad nowymi inwestycjami w ramach strategii digital private equity,
  • w ostatnim czasie zrealizował bardzo istotne z punktu widzenia Grupy PEM transakcje sprzedaży Frisco.pl oraz Netrisk, w związku z czym Zarząd Spółki jest zainteresowany, aby Krzysztof Konopiński koncentrował się na pracy związanej z portfelem inwestycyjnym.

Do dokonanych zmianach, w skład Zarządu Spółki wchodzą: Tomasz Czechowicz – pełniący funkcję Prezesa Zarządu oraz Ewa Ogryczak – pełniąca funkcję Wiceprezesa Zarządu.

10.06.2020 Pobierz PDF