Informacje prasowe

27.09.2017

MCI.TechVentures zrealizował rekapitalizację NaviExpert wraz z funduszem współzarządzanym przez Credit Value Investments

Fundusz MCI.TechVentures (MCI.TV, Fundusz) widząc bardzo duży potencjał wzrostu rozwiązań insurtech oferowanych przez NaviExpert, zdecydował o pozostaniu w spółce. Jednocześnie, wykorzystując bardzo dobre wyniki finansowe NaviExpert, zrealizował rekapitalizację spółki wraz z funduszem współzarządzanym przez Credit Value Investments (CVI). Czytaj więcej ›
18.09.2017

Sukces oferty publicznej obligacji MCI.PrivateVentures FIZ

MCI.PrivateVentures FIZ (MCI.PV) w kilka dni zamknął subskrypcję pierwszej serii obligacji o wartości nominalnej 30 mln zł
 • Pierwsza transza (seria P1A) o wartości nominalnej 30 mln zł, skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, sprzedała się w ciągu kilku dni
 • Emitent ubiega się o dopuszczanie obligacji serii P1A do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach systemu Catalyst; stymulowaniem obrotu zajmie się animator rynku
 • PV rozważa uruchomienie emisji kolejnej serii obligacji w niedalekiej przyszłości
 • Cały roczny program publicznych emisji obligacji ma wartość do 200 mln zł.
Czytaj więcej ›
14.09.2017

Ruszyły zapisy na obligacje MCI.PrivateVentures FIZ w ramach oferty publicznej o wartości 30 mln zł. Wartość całego programu publicznych emisji obligacji to maksymalnie 200 mln zł.

 • Pierwsza transza (seria P1A) o wartości 30 mln zł skierowana jest do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych
 • Oprocentowanie pierwszej serii obligacji będzie zmienne i liczone według stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę 3,5 proc., co w obecnych warunkach daje stopę zwrotu powyżej 5,3%
 • Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu. Pierwszego dnia zapisów wynosi 997,97 zł
 • Zapisy potrwają maksymalnie do 27 września lub wyczerpania puli
 • Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, a stymulowaniem obrotu zajmie się animator rynku.
Czytaj więcej ›
29.08.2017

MCI.PrivateVentures FIZ z zielonym światłem od KNF dla przeprowadzenia publicznego programu emisji obligacji

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny programu emisji obligacji MCI.PrivateVentures FIZ (MCI.PV), największego funduszu z grupy MCI, na który składają się subfundusze MCI.TechVentures oraz MCI.EuroVentures. Czytaj więcej ›
21.08.2017

W I półroczu 2017 Grupa MCI wypracowała 47,4 mln zł zysku netto. NAV na akcję wyniósł 19,54 zł, co oznacza 10% wzrostu od początku roku.

 • Wskaźnik NAV na akcję (NAV/s) wyniósł na 30.06.2017 r. 19,54 zł w porównaniu do 17,75 zł na koniec 2016 r.
 • Połowę wzrostu wskaźnika NAV/s Spółka zawdzięcza wzrostowi wartości posiadanych certyfikatów inwestycyjnych, a drugą połowę przeprowadzonemu buyback’owi i umorzeniu akcji.
 • Wartość aktywów MCI wyniosła na 30.06.2017 r. 1 mld 335 mln zł.
 • Zysk netto wyniósł 47,4 mln zł, a zysk z inwestycji 56 mln zł.
Czytaj więcej ›
12.07.2017

Krzysztof Stupnicki wiceprezesem MCI Capital S.A.

Decyzją Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. Krzysztof Stupnicki obejmie stanowisko wiceprezesa zarządu i odpowiadać będzie za obszar finansowania Grupy MCI. Wojciech Marcińczyk przechodzi do zarządu MCI Capital TFI, gdzie będzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu. Czytaj więcej ›