Prezentacje i webcasty

Prezentacje wynikowe - webcasty

Komentarz do wyników finansowych MCI Capital S.A. za Q3 2016

MCI Capital S.A. - prezentacja wyników finansowych za Q3 2016

MCI Capital S.A. - prezentacja wyników finansowych za H1 2016

Komentarz do wyników finansowych MCI Capital S.A. za H1 2016