Prezentacje i webcasty

Prezentacje wynikowe - webcasty

MCI Capital & Private Equity Managers - 3Q'2018 + prezentacja spółki I.A.I. S.A.

Komentarz dotyczący wyników H1'18 - Ewa Ogryczak

Prezentacja wyników finansowych za FY 2017 + Q1'18