Prezentacje i webcasty

Prezentacje wynikowe - webcasty i nagrania

Prezentacje wynikowe - webcasty

Konferencja wynikowa MCI i PEM za 2020 rok