Prezentacje i webcasty

Prezentacje wynikowe - webcasty

MCI Capital S.A. - prezentacja wyników finansowych za FY 2015

Komentarz do wyników finansowych MCI Capital S.A. za FY 2015

Komentarz do wyników finansowych MCI Management S.A. za III kwartał 2015 roku

MCI Management S.A. - prezentacja wyników finansowych za III kwartał 2015 roku

MCI Management S.A. - prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 roku
(13.08.2015)

MCI Management S.A. - wyjścia i prognozy
(13.08.2015)

MCI Management S.A. - dywidenda prawdopodobnie od 2016 roku
(13.08.2015)

Komentarz do wyników finansowych za I kwartał 2015 r.
(11.05.2015)

MCI Management S.A. - prezentacja wyników finansowych za I kwartał 2015 roku
(11.05.2015)