Prezentacje i webcasty

Prezentacje wynikowe - webcasty

Komentarz do wyników finansowych za 2014 r.
(11.03.2014)

Prezentacja wyników za 2014 r.
(11.03.2014)

Komentarz do wyników finansowych za Q3 2014 r.
(05.11.2014)

Prezentacja wyników za Q3 2014 r.
(05.11.2014)

Prezentacja wyników finansowych za H1 2014 r.
(28.08.2014)

Komentarz do wyników finansowych za Q1 2014 r.
(14.05.2014)

Prezentacja wyników za Q1 2014 r.
(14.05.2014)

Komentarz do wyników finansowych za 2013 r.
(19.03.2014)

Prezentacja wyników za 2013 r.
(18.03.2014)