Digital DNA
Private Equity

Aktualności

MCI Capital S.A. (Spółka, MCI) zakończyła pierwszy kwartał 2019 z ponad 26 mln PLN zysku netto, oraz dalszym wzrostem wskaźnika NAV/S.

14.05.2019 Pobierz PDF

Zysk przypadający na jedną akcję wyniósł 0,50 PLN (vs 1,28 PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego). NAV/S wyniósł 24,40 PLN (vs 23,90 PLN na 31.12.2018 i 21,89 PLN na 31.03.2018). Ten wskaźnik pozostaje głównym wyznacznikiem performance’u Spółki.

MCI Capital S.A. osiągnęła w 1Q2019 zysk netto na poziomie 26,5 mln PLN, tj. o 41,1 mln PLN mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W tym okresie zysk z inwestycji był na poziomie 32,4 mln PLN (o 40,1 mln PLN, niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Zysk z inwestycji jest pochodną aktualizacji wartości posiadanych certyfikatów inwestycyjnych. Aktualizacja wartości CI obejmuje przede wszystkim aprecjację wyceny MCI.EV (43,1 mln PLN głównie poprzez wzrost wycen spółek: ATM, Netrisk, Indeks) oraz deprecjację wyceny MCI.TV (-12,0 mln PLN głównie poprzez spadek wycen spółek: Morele Group i Telematics, zahamowany częściowo wzrostem wyceny Gett).

– Spadek zysku z inwestycji w pierwszym kwartale 2019 w stosunku do porównywalnego kwartału 2018 roku jest przede wszystkim rezultatem słabszego wyniku funduszy, w które Spółka jest zaangażowana. Średnie stopy zwrotu zarówno dla MCI.EV, jak i MCI.TV były niższe niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Liczymy na zmianę tego trendu w kolejnych miesiącach – mówi Tomasz Czechowicz, Prezes Zarządu MCI Capital S.A.

Zadłużenie MCI utrzymuje się na stabilnym poziomie i na koniec 1Q2019 wynosiło 185,1 mln PLN (rok wcześniej było to 180,2 mln PLN). Największą część stanowiły zobowiązania z tytułu obligacji, które wyniosły 178,6 mln PLN.

Spółka utrzymuje stabilny poziom kosztów i gromadzi środki na spłatę obligacji zapadających w roku 2019. Koszty ogólnego zarządu, w tym głównie usług obcych i wynagrodzeń związanych z obsługą Grupy, wyniosły w pierwszym kwartale 2019 jedynie 0,9 mln PLN i były na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego. Koszty finansowe na poziomie 2,9 mln PLN były o 1,5 mln PLN niższe niż rok wcześniej ze względu na niższy średni poziom zadłużenia MCI.

14.05.2019 Pobierz PDF