Aktualności

MCI Capital S.A. (MCI, spółka) spłaciła wyemitowane w grudniu 2016 roku trzyletnie obligacje serii M o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 20,6 mln PLN. To kolejna spłacona transza obligacji w tym roku – łącznie w 2019 roku MCI spłaciła obligatariuszom 75,1 mln PLN.

20.12.2019 Pobierz PDF

Zapadające obligacje serii M (MCI1219) zostały objęte przez inwestorów instytucjonalnych, a ich oprocentowanie to WIBOR.6M + 3,9%  z kuponem półrocznym.

Ewa Ogryczak, CFO MCI Capital S.A.: Nasza spółka jest obecna na rynku obligacji od kilkunastu lat. Cieszymy się, że przez ten czas niezmiennie możemy liczyć na zaufanie obligatariuszy. Jest to nasze najważniejsze i najstabilniejsze źródło finansowania. Obecnie pracujemy nad dywersyfikacją źródeł finansowania – naszą docelową strukturą  w kontekście finansowania MCI i funduszy, w których jesteśmy inwestorem, byłaby taka, w której 50% długu pochodzi od inwestorów zagranicznych i 50% od inwestorów krajowych, w oparciu o produkty bankowe i obligacyjne. Intensyfikujemy działania mające na celu dotarcie do szerszego grona obligatariuszy, wydłużenie tenoru oraz obniżenie kosztów finansowania, a także budowa systemowego, powtarzalnego procesu emisji długu obligacyjnego w kraju i za granicą. Pracujemy nad kilkoma projektami i zakładamy materializację, przynajmniej części z nich w roku 2020. Harmonogram obsługi zadłużenia będzie zgodny z potrzebami i generowanymi przepływami finansowymi.

Po spłacie obligacji serii M łączne zadłużenie MCI wynosi 171 mln PLN (z czego 102 mln zł stanowią zobowiązania z tytułu emisji obligacji serii N, O i P),  a poziom długu netto do aktywów wynosi 12%, co stanowi rekordowo niski poziom.

Łączny poziom kapitałów własnych MCI Capital wynosi 1,2 mld PLN (na koniec 3Q’19) zaś aktywów netto MCI.PrivateVentures FIZ oraz MCI.CreditVentures FIZ  1,8 mld PLN i 305 mln PLN odpowiednio.

20.12.2019 Pobierz PDF