Aktualności

10.10.2018

Polski Vortex Netflixem dla gier komputerowych?

Brak konieczności instalowania, przystępność cenowa i technologiczna, dostęp do wyselekcjonowanej biblioteki gier, możliwość grania w dowolnym miejscu. Jak Vortex zmienia sytuację na rynku gamingowym. Czytaj więcej ›
10.10.2018

MCI Capital na konferencji #PolandCanDoNation podczas Polish Business Days w Nowym Jorku

Tomasz Czechowicz i Radek Pawłowski wzięli udział w wyjątkowym wydarzeniu organizowanym w Nowego Jorku, gdzie liderzy polskiej ekonomii mieli okazję spotkać się z przedstawicielami amerykańskiej sfery biznesu. Czytaj więcej ›
18.09.2018

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie JTT Computer S.A. – Raport bieżący

Temat : Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie JTT Computer S.A. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Czytaj więcej ›
17.09.2018

Fundusz MCI.EuroVentures (Fundusz, MCI.EV) z Grupy MCI, zwiększy zaangażowanie i będzie współkontrolować 94.5% akcji ATM S.A. – największym data center w Polsce.

  • Sprzedającym jest ATP FIZAN, którego większość certyfikatów przypada spadkobiercom Tadeusza Czichona, założyciela spółki, a przedmiotem transakcji cały posiadany pakiet udziałów – 25% akcji,
  • EuroVentures skupia się na inwestycjach w dojrzałe modele biznesowe, związane z gospodarką cyfrową, na terenie Polski i Europy Środkowowschodniej.
Czytaj więcej ›
04.09.2018

W I półroczu 2018 r. MCI Capital S.A. (MCI, Spółka) wypracowała 71,4 mln zł zysku netto. NAV na akcję na koniec czerwca wyniósł 21,96 zł, co stanowi wzrost o 7% od początku roku.

  • Fundusze, których MCI jest dominującym inwestorem, ogłosiły w czasie pierwszego półrocza wyjścia z inwestycji na rekordową kwotę 592,5 mln zł,
  • Dodatkowo, do Fundusze zrealizowały 76,8 mln zł przychodów z tytułu dywidend pochodzących ze spółek ATM (51,8 mln zł), ABC Data (17,5 mln zł) oraz Indeks (7,5 mln zł),
  • Zysk z inwestycji wyniósł 80 mln zł, a zysk netto 71,4 mln zł – wzrost obydwu wyników to odpowiednio 43% i 51% r/r,
  • Tomasz Czechowicz, pośrednio poprzez MCI Management Sp. z o.o., zwiększył w ramach ogłoszonego wezwania swój udział w kapitale MCI do 71,7%,
  • Spółka nadal utrzymuje niskie zadłużenie - wskaźnik długu netto do aktywów wynosi 17,2% na koniec czerwca 2018 r.
Czytaj więcej ›