Aktualności

Tomasz Czechowicz o innowacyjnej gospodarce, Funduszach Private Equity i fintechach podczas FE w Krynicy

10.09.2018 Pobierz PDF

Jak co roku najważniejsze osobistości środkowoeuropejskiego świata polityki i biznesu spotkały się w Krynicy, by dyskutować o palących problemach i wyzwaniach regionu. Jednym z ciekawszych tematów, który wzbudził duże zainteresowanie uczestników wydarzenia i relacjonujących je mediów, był model budowy innowacyjnej gospodarki. W dyskusji plenerowej pierwszego dnia Forum starły się racje państwowego gospodarza, który dba o zapewnienie jak najlepszych warunków dla prowadzenia biznesu, w tym innowacyjnych gałęzi gospodarki, z argumentami przedstawicieli prywatnego biznesu i inwestorów angażujących kapitał w rozwój przedsiębiorstw.

Zdaniem reprezentantów sektora publicznego ma on dużą rolę do odegrania w tworzeniu innowacyjnej gospodarki. Prezes należącej do Skarbu Państwa spółki Exatel zauważył, że „Izrael i USA to kraje, które odniosły sukces w gospodarce cyfrowej, ale bez zaangażowania państwa nie byłoby to możliwe. Tam motorem innowacji jest militaryzacja. Dolina Krzemowa kooperuje ze zbrojeniówką cały czas”. Tomasz Czechowicz zaprezentował w tym temacie zupełnie odmienne zdanie – podczas dyskusji powiedział, że „Polska próbuje dążyć do większej innowacyjności nową, niesprawdzoną drogą. Nie można z góry dyskredytować nowych koncepcji, ale na świecie robi się to inaczej. Scentralizowane podejście do innowacji nigdzie na świecie jak dotąd nie przyniosło oczekiwanych skutków. Jako przykład podał podmoskiewskie Skołkowo, która miało być rosyjskim odpowiednikiem Doliny Krzemowej. – Innowacyjnej gospodarki nie zbudują startupy. Problemem Polski nie jest brak dobrych produktów, bo takie mieliśmy, tylko ich rozwój, ekspansja firm. Pieniądze publiczne nie bardzo mogą taki rozwój dobrych produktów zapewnić, bo rząd jest poddany pewnym krótkoterminowym presjom. Stąd konieczna jest szersza współpraca z sektorem prywatnym – tłumaczył Tomasz Czechowicz.

Więcej na temat prowadzonej debaty przeczytać można na:

https://www.rp.pl/Gospodarka/309059903-Jaki-model-budowy-innowacyjnej-gospodarki.html

 

 

W wywiadzie z redaktorem Michałem Niewiadomskim znalazł się czas na krótkie podsumowanie działalności MCI. Tomasz Czechowicz mówił zarówno o początkach Funduszu, jak i obecnej strategii inwestycyjnej, koncentrującej się na spółkach dojrzałych. Znaczna część materiału poświęcona jest tematowi inwestycji w fundusze Private Equity dla osób indywidualnych (HNWI – high net worth individuals). Prezes Czechowicz podkreślał nie tylko możliwe korzyści jakie są do osiągnięcia, ale także konieczną dużą świadomość inwestycyjną osób zainteresowanych taką formą lokaty kapitału.

Finalnie, rozmowa dotyczyła także najbliższych planów MCI, związanych z powołaniem nowego Funduszu zamkniętego, którego wartość aktywów może wynieść do 500 milionów Euro.

Więcej na temat polskiej transformacji cyfrowej w ostatnich latach można się dowiedzieć z wywiadu Tomasza Czechowicza dla Rzeczpospolita TV:

https://www.rp.pl/Forum-Ekonomiczne-w-Krynicy-2018/180909654-Czechowicz-Polska-transformacja-cyfrowa-na-przestrzeni-lat.html

 

 

Za wysoki poziom merytoryczny doceniono również dyskusję panelową na temat fintechów pt. „Usługi finansowe w cyfrowym świecie”. Pod względem zaawansowania technologicznego polski sektor usług finansowych należy do światowej czołówki. I choć tzw. fintechy w coraz większym stopniu odciskają swoje piętno na rynku, to w ocenie dyskutantów najbardziej innowacyjne rozwiązania powstają, gdy współpracują one z bankami. Dla tych drugich spółek to nowe możliwości rozwoju, a proces cyfryzacji usług finansowych postępuje w bankach tak szybko, że coraz częściej w ramach wprowadzania nowej strategii cyfryzacji same przeistaczają się w fintechy. Jak zauważył Tomasz Czechowicz, dynamiczny rozwój fintechów to naturalna konsekwencja postępującej cyfryzacji usług finansowych, która odbywa się po digitalizacji takich branż jak media i handel. Czechowicz wskazał jednak, że rozwój usług finansowych następuje obecnie poza systemem finansowym. Wymienił tu m.in. przykład Ant Financial, czyli fintechowej części Alibaby, której kapitalizacja wynosi już 150 mld dolarów.

Więcej na temat prowadzonej debaty przeczytać można na:

https://www.pb.pl/banki-jeszcze-bardziej-cyfrowe-zyskaja-klienci-939436

https://subiektywnieofinansach.pl/forum-ekonomiczne-w-krynicy-czy-fintechy-wykoncza-banki-a-moze-przyjdzie-bankowy-amazon-i-wszystkich-wykonczy/

10.09.2018 Pobierz PDF