Informacje prasowe

18.09.2018

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie JTT Computer S.A. – Raport bieżący

Temat : Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie JTT Computer S.A. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Czytaj więcej ›
17.09.2018

Fundusz MCI.EuroVentures (Fundusz, MCI.EV) z Grupy MCI, zwiększy zaangażowanie i będzie współkontrolować 94.5% akcji ATM S.A. – największym data center w Polsce.

  • Sprzedającym jest ATP FIZAN, którego większość certyfikatów przypada spadkobiercom Tadeusza Czichona, założyciela spółki, a przedmiotem transakcji cały posiadany pakiet udziałów – 25% akcji,
  • EuroVentures skupia się na inwestycjach w dojrzałe modele biznesowe, związane z gospodarką cyfrową, na terenie Polski i Europy Środkowowschodniej.
Czytaj więcej ›
04.09.2018

W I półroczu 2018 r. MCI Capital S.A. (MCI, Spółka) wypracowała 71,4 mln zł zysku netto. NAV na akcję na koniec czerwca wyniósł 21,96 zł, co stanowi wzrost o 7% od początku roku.

  • Fundusze, których MCI jest dominującym inwestorem, ogłosiły w czasie pierwszego półrocza wyjścia z inwestycji na rekordową kwotę 592,5 mln zł,
  • Dodatkowo, do Fundusze zrealizowały 76,8 mln zł przychodów z tytułu dywidend pochodzących ze spółek ATM (51,8 mln zł), ABC Data (17,5 mln zł) oraz Indeks (7,5 mln zł),
  • Zysk z inwestycji wyniósł 80 mln zł, a zysk netto 71,4 mln zł – wzrost obydwu wyników to odpowiednio 43% i 51% r/r,
  • Tomasz Czechowicz, pośrednio poprzez MCI Management Sp. z o.o., zwiększył w ramach ogłoszonego wezwania swój udział w kapitale MCI do 71,7%,
  • Spółka nadal utrzymuje niskie zadłużenie - wskaźnik długu netto do aktywów wynosi 17,2% na koniec czerwca 2018 r.
Czytaj więcej ›
03.09.2018

Private Equity Managers S.A., zarządzający Funduszami z Grupy MCI, rozpoczęła prace nad powstaniem Nowego Funduszu, którego wartość aktywów pod zarządzaniem może osiągnąć do 500 milionów euro.

Private Equity Managers S.A. (Spółka, Grupa, PEM), zarządzający Funduszami z Grupy MCI, rozpoczęła prace nad powstaniem Nowego Funduszu na zasadach „commitment”, którego wartość aktywów pod zarządzaniem może osiągnąć do 500 milionów euro. Czytaj więcej ›
28.08.2018

Grupa Private Equity Managers S.A. (Grupa, PEM, Spółka), zarządzająca Funduszami MCI, ogłosiła wyniki za I półrocze 2018 r.

Grupa Private Equity Managers S.A. (Grupa, PEM, Spółka), zarządzająca Funduszami MCI, ogłosiła wyniki za I półrocze 2018 r.: 6,6 mln zł zysku brutto i rosnące r/r przychody z zarządzania Funduszami. Fundusze przeprowadziły kolejne udane exity i wypracowały dobre stopy zwrotu dla inwestorów. Czytaj więcej ›
19.06.2018

Rekordowa transakcja sprzedaży na polskim rynku Fintech. Dotpay/eCard (Dotcard) sprzedane do Nets

MCI.EuroVentures (Grupa MCI, MCI, Fundusz) oraz Saltus TUW podpisały umowę sprzedaży jednego z polskich liderów rynku e-płatności – Dotpay/eCard (Dotcard) za 315 mln PLN do inwestora strategicznego – Nets, cyfrowego lidera na rynkach nordyckich. Czytaj więcej ›