Aktualności

W ciągu III kwartałów 2018 r. MCI Capital S.A. wypracowała 70,0 mln zł zysku netto. Ogłoszone do daty publikacji raportu exity i dywidendy zrealizowane przez Fundusze wyniosły prawie 670 mln zł.

26.11.2018 Pobierz PDF

W ciągu III kwartałów 2018 r. MCI Capital S.A. (MCI, Spółka) wypracowała 70,0 mln zł zysku netto. Wartość aktywów netto (NAV) wyniosła 1,16 mld zł. Ogłoszone do daty publikacji raportu exity i dywidendy zrealizowane przez Fundusze, których certyfikaty inwestycyjne (CI) posiada MCI (Fundusze MCI) wyniosły prawie 670 mln zł.

  • W roku 2018 wypracowano zysk netto na poziomie 70 mln zł. Zysk jest przede wszystkim pochodną zysku z inwestycji w wysokości 110 mln zł, który jest rezultatem wzrostu wartości CI Funduszy MCI.
  • NAV MCI na 30.09.2018 r. wynosił prawie 1,2 mld zł co oznacza 21,94 zł na akcję.
  • Na koniec września 2018 r. wartość aktywów brutto Funduszy MCI wynosiła 2,3 mld zł.
  • Średnie zadłużenie MCI w 3 kwartałach 2018 r. było niższe w relacji do porównywalnego okresu roku ubiegłego (średnio 247 mln PLN vs 278 mln PLN), w związku z czym koszty finansowe były o 1 mln zł niższe niż w roku ubiegłym.
  • Od początku roku do dnia publikacji raportu za III kw. 2018 Fundusze MCI ogłosiły exity o wartości blisko 600 mln zł. Dodatkowo, 76,8 mln zł zostało uzyskane w formie dywidend.
  • Omawiany okres to dalsze, pozytywne wyniki inwestycyjne Funduszy MCI. Średnie stopy zwrotu MCI.TV, MCI.EV i MCI.CV wyniosły odpowiednio: 8%, 11,2% i 6,2%.

W pierwszych 3 kwartałach 2018 r. spółka zwiększyła wskaźnik aktywów netto na akcje (NAV) do poziomu 21,94 zł na akcję, czyli o 6,4 proc w stosunku do końca zeszłego roku.

– Fundusze MCI były w tym roku bardzo aktywne w obszarze exitów – do dnia publikacji wyników za 3 kwartał ogłosiliśmy exity o wartości blisko 600 mln zł. W połączeniu z otrzymanymi dywidendami pozwoliło nam zbudować stabilną sytuację płynnościową na koniec tego kwartału – powiedziała Ewa Ogryczak, Wiceprezes Zarządu MCI Capital S.A.

Nasze wyniki są stabilne w relacji do poprzedniego okresu. Odnotowaliśmy nieznaczny wzrost zysku z inwestycji. NAV na akcję na koniec września osiągnął poziom 21,94, czyli o 6,4 proc. więcej niż na koniec zeszłego roku. – powiedział Tomasz Czechowicz, Prezes Zarządu MCI Capital.

– Staramy się sukcesywnie dodawać do naszego portfela nowe inwestycje, które powinny budować wyniki w przyszłości. Przykładem takiej transakcji jest nabycie pakietu akcji w spółce IAI. Również fuzja między Morele i Pigu, jest dla nas wydarzeniem, którego efekt będzie widoczny w przyszłych wynikach MCI – uzupełnił Tomasz Czechowicz.

Pierwsze 3 kwartały tego roku były rekordowe pod względem skali wyjść z inwestycji. Fundusze ogłosiły exity na poziomie 592,5 mln zł. Największy z nich dotyczył sprzedaży posiadanych udziałów w spółce Dotpay/eCard za 255 mln zł. Transakcja ta jest jak na razie największym exitem fintechowym w Polsce. Istotne jest również transakcja wyjścia z iZettle, która była pierwszym exitem z unicorna dokonanym przez polski fundusz. Więcej niż 10% pozyskanych z dezinwestycji środków pochodziło z dywidend wypłaconych przez spółki portfelowe (76,8 mln zł). Omawiany okres to także dalsze, pozytywne wyniki inwestycyjne funduszy z Grupy MCI. Średnie stopy zwrotu MCI.TechVentures, MCI.EuroVentures i MCI.CreditVentures wyniosły odpowiednio: 8%, 11,2% i 6,2%.

Skup akcji własnych

21 czerwca WZA MCI powzięło uchwałę w sprawie upoważnienia zarządu MCI do przeprowadzenia skupu akcji własnych. Program skupu akcji został zwiększony do 50 mln zł w 2018 roku. Ze względu na brak realizacji skupu w bieżącym okresie 13 grudnia br. odbędzie się NWZA MCI, które głosować będzie m.in. nad przedłużeniem programu skupu do końca 2020 r.

Wezwanie na zakup akcji MCI

W III kwartale 2018 r. miało miejsce wezwanie MCI Management Sp. z o.o. na sprzedaż akcji MCI Capital S.A., w ramach którego MCI Management Sp. z o.o. (MCIM) nabyło 4.033.598 akcji, co stanowiło 7,63% w kapitale Spółki. Po wezwaniu udział MCIM w akcjonariacie MCI wynosi 71,72% (wliczając akcje posiadane osobiście przez Pana Tomasza Czechowicza).

26.11.2018 Pobierz PDF