Aktualności

Grupa ALSO Holding i MCI wezwały do sprzedaży 37,1 proc. akcji ABC Data po 1,30 zł za sztukę.

21.12.2018 Pobierz PDF

Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po 1,30 zł za sztukę.

Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie ogłosiło dziś publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ABC Data S.A. Podmiotem nabywającym akcje będą Grupa MCI i Grupa ALSO Holding. Wzywający zamierzają skupić do 46,534,172 akcji spółki, reprezentujących 37,1 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. Potwierdzenie transakcji podlega zwyczajowym warunkom zawieszającym, w tym m.in. uzyskaniu zgody antymonopolowej Komisji Europejskiej i uzyskaniu przez dwa podmioty wzywające na akcje, łącznie co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

ABC Data S.A. jest liderem nowoczesnej dystrybucji sprzętu IT i elektroniki użytkowej w regionie CEE. Działa bezpośrednio w ośmiu państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka systematycznie rozbudowuje swoje portfolio o produkty z obszaru nowych, innowacyjnych technologii. ABC Data zajmuje także czołową pozycję w zakresie internetowej sprzedaży B2B. Od 2010 roku jest też notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Grupa ALSO Holding oferuje usługi na wszystkich poziomach ICT. Na europejskim rynku B2B ALSO oferuje połączone usługi logistyczne, finansowe, dostawcze, dedykowanych rozwiązań, cyfrowe i IT w indywidualnie dopasowanych pakietach. Grupa działa w 15 krajach w Europie.

W chwili ogłoszenia wezwania Grupa ALSO Holding nie posiadało akcji spółki ABC Data, a MCI Venture Projects VI Sp. z o.o. SKA posiadała 60,72 proc. akcji, stanowiących 60,72 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zaproponowana cena w wezwaniu wynosi 1,30 zł za jedną akcję ABC Data S.A. Cena w wezwaniu jest też o 53% wyższa od ceny giełdowej z zamknięcia z dnia 20.12.2018, które wyniosło 0,85 zł.  Oferowana cena akcji w wezwaniu stanowi premię w wysokości 37% w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu trzech miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, która wynosi 0,95 zł oraz premię w wysokości 3% w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, która wynosi 1,26 zł.

Ponadto w przypadku powodzenia wezwania i osiągnięcia progu przynajmniej 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Grupa ALSO Holding i MCI rozważają przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji Emitenta, a następnie wycofanie Spółki z GPW, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zapisy na Akcje będą przyjmowane w punktach obsługi klienta Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie od 15.02 do 18.03.2019 roku.

21.12.2018 Pobierz PDF