Digital DNA
Private Equity

Informacje prasowe

12.02.2020

MCI.TechVentures (Fundusz, MCI.TV) sprzedaje cały posiadany pakiet akcji w spółce Geewa (Spółka) w ramach akwizycji przez Applovin Corporation

MCI.TechVentures (Fundusz, MCI.TV) sprzedaje cały posiadany pakiet akcji w spółce Geewa (Spółka) w ramach akwizycji przez Applovin Corporation. Applovin to jedna z największych na świecie platform umożliwiających deweloperom gier mobilnych z jednej strony skalowanie dzięki pozyskiwaniu użytkowników, a z drugiej optymalizację monetyzacji swoich gier.
  • Geewa jest czeskim producentem gier mobilnych typu PvP (ang. player vs. player),
  • Do najpopularniejszych gier spółki należą: Smashing Four oraz Smash Casters,
  • Pierwsza inwestycja MCI.TV miała miejsce w 2007 roku,
  • Kluczowym inwestorem w spółce obok MCI był także czeski fundusz Springtide Ventures (ramię VC holdingu KKCG), który zaangażował się w Geewę w 2014 roku.
Czytaj więcej ›
30.01.2020

MCI Capital S.A. (MCI, Spółka) poinformowała o wcześniejszej spłacie obligacji serii P o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 37 mln PLN.

  • Datą wcześniejszego wykupu obligacji będzie dzień płatności odsetek za czwarty okres odsetkowy, który przypada na dzień 1 marca 2020 roku,
  • Pierwotną datą wykupu obligacji serii P był 1 marca 2021 roku,
  • Wcześniejszy wykup obligacji realizowany będzie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
Czytaj więcej ›
28.01.2020

Gett, spółka portfelowa MCI.TechVentures, prowadząca platformę umożliwiającą zamawianie taksówek w kilkuset miastach na świecie, stała się rentowna na poziomie operacyjnym.

W komunikacie prasowym, spółka poinformowała, że w grudniu 2019 roku osiągnięto pozytywny skonsolidowany (włączając wszystkie kraje w których prowadzone są operacje) wynik na poziomie EBITDA w wysokości 300 tys. USD (wyłączając koszty centrali i R&D). Czytaj więcej ›
21.01.2020

MCI Capital S.A. (MCI, Spółka) rozpoczęła kolejny etap buyback’u (skup akcji własnych), w ramach którego może przeznaczyć 20 mln PLN.

  • Zarząd Spółki ustalił cenę odkupu na poziomie 11,00 PLN za jedną akcję,
  • Łącznie, MCI może skupić 1,81 mln akcji.
  • Księgowa wartość aktywów netto do akcji na koniec 3 kwartału 2019 roku wyniosła 23,01 PLN.
Czytaj więcej ›
08.01.2020

MCI.EuroVentures sprzedaje funduszowi TA Associates część udziałów w Netrisk.hu

MCI.EuroVentures sprzedaje część udziałów w Netrisk.hu (lider ubezpieczeń online na Węgrzech) za 235 mln PLN globalnemu funduszowi inwestycyjnemu TA Associates. W wyniku transakcji, Fundusz MCI już teraz zrealizował zwrot z inwestycji na poziomie 3,0x CoC i 73% IRR, pozostawiając sobie możliwość na poprawienie tych zwrotów w przyszłości. Czytaj więcej ›