RB nr 26/2010 (01.07.2010)

Komisja Nadzoru Finasowego
Temat: Emisja obligacji zwykłych serii E, aktualizacja informacji – przydział obligacji
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 24/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku, Zarząd MCI Management S.A. (MCI) informuje, że uchwałą nr 01/01/VII/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. dokonał przydziału łącznie 27.450 szt. obligacji na łączną kwotę 27.450.000,00 (dwadzieścia siedem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

Pozostałe parametry emisji obligacji, nie uległy zmianie, w stosunku do opisanych w Raporcie bieżącym nr 24/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 11 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych

Roman Cisek – Członek Zarządu

Marek Wencki – Prokurent

Data publikacji raportu: 01/07/2010 12:31