Aktualności

Promocje i nowe twarze MCI

04.07.2006 Pobierz PDF

Zarząd funduszu MCI Management SA powołał dwóch nowych prokurentów: Ondreja Bartosa, pełniącego dotychczas funkcję dyrektora inwestycyjnego na rynku czeskim i słowackim oraz Macieja Kowalczyka, który objął również stanowisko dyrektora inwestycyjnego funduszu.

Maciej Kowalczyk rozpoczął karierę w dziale Corporate Finance KPMG. Następnie pracował w latach 2001-2002 jako analityk inwestycyjny w MCI.W tym okresie odpowiadał m.in. za realizację w 2002 roku nowej inwestycji w spółkę One-2-One. W latach 2002-2006 pracował jako menedżer inwestycyjny w AIB WBK Fund Management, nadzorując spółki informatyczne funduszu. One-2-One jest przykładem wzorcowej inwestycji funduszu VC, gdzie spółka z silnym managementem oraz z inwestorami typu Business Angel została wzmocniona kapitałowo przez fundusz. Pięcioletnia historia One-2-One wskazuje na trafność podjętych decyzji inwestycyjnych. One-2-One wypracowała pozycje niekwestionowanego lidera w branży integratora rozwiązań mobilnych dla sektora mediów oraz w branży marketingu mobilnego. Spółka przez cały czas utrzymuje ponad 100% dynamikę wzrostu kluczowych parametrów finansowych, na koniec 2005 roku One-2-One osiągnęła ponad 9,2 mln PLN przychodów ze sprzedaży, 905 tys. PLN zysku operacyjnego i 676 tys. PLN zysku netto. Kilkuosobowa organizacja na początku 2002 roku została rozwinięta do grupy kapitałowej która zatrudnia ponad 40 osób. W kwietniu 2006 roku One-2-One podjęło decyzje o rozpoczęciu procesu upublicznienia na GPW w Warszawie, co powinno dodatkowo wzmocnić i przyspieszyć rozwój spółki. Wg wstępnych szacunków inwestycja funduszu w projekt One-2-One powinna skutkować osiągnięciem dla MCI zwrotu zysku na rekordowym poziomie w dotychczasowej historii inwestycji funduszu.

„Zbudowanie jednego z największych oraz najsilniejszych zespołów menedżerów w zakresie inwestycji w spółki nowych technologii w Europie Centralnej oraz perspektywy tego regionu, który stanowi obecnie jeden z najbardziej atrakcyjnych obszarów inwestycji o charakterze VC/PE w skali światowej, pozwalają z pewnym optymizmem patrzeć w przyszłość. Fundusz w dalszym ciągu będzie prowadził aktywną politykę personalną dążąc do pozyskiwania, utrzymania i rozwoju najlepszych talentów branży venture capital/private equity na rynku.” – powiedział Tomasz Czechowicz Partner Zarządzający.

Obecnie w skład zespołu inwestycyjnego MCI wchodzi 2 partnerów oraz 6 dyrektorów inwestycyjnych. W latach 2006 / 2007 MCI zamierza zrealizować od 6 do 12 projektów i przeznaczyć na nowe inwestycje oraz dofinansowanie portfela od 40 do 100 mln PLN.

Od 1 lipca obowiązuje nowy podział specjalizacji inwestycyjnych:

Tomasz Czechowicz – Managing Partner (czechowicz@mci.pl)
-odpowiedzialny za transakcje syndykowane z innymi funduszami.

Bogdan Wiśniewski – Associate Partner (wisniewski@mci.pl )
-odpowiedzialny za inwestycje big-ticket w sektorach: informatyka, software, internet web 2.0, wireless, transakcje wykupów menedżerskich oraz inwestycje funduszu na rynku Rumunii i Bułgarii.

Ondrej Bartos – Dyrektor Inwestycyjny (bartos@mci.pl)
-odpowiedzialny za inwestycje small/mid-ticket na rynku Czech i Słowacji.

Roman Cisek – Dyrektor Finansowy (cisek@mci.pl )
-odpowiedzialny za inwestycje o charakterze wykupów lewarowanych.

Andrzej Jasieniecki – Dyrektor Inwestycyjny (jasieniecki@mci.pl)
-odpowiedzialny za inwestycje small/mid-ticket w sektorach mobile, ecommerce, digital content&entertaiment oraz inwestycje funduszu na Ukrainie i w Rosji.

Maciej Kowalczyk – Dyrektor Inwestycyjny (kowalczyk@mci.pl)
-odpowiedzialny za inwestycje mid-ticket w obszarze software, ecommerce, internet web2.0, mobile, wireless.

Piotr Kłodnicki – Dyrektor Inwestycyjny (klodnicki@mci.pl)
-odpowiedzialny za inwestycje small-ticket w obszarze biotechnologia/life science,
media wireless, innowacje.

Andrzej Lis –Dyrektor Inwestycyjny (lis@mci.pl)
-odpowiedzialny za inwestycje w obszarze IT oraz o charakterze restrukturyzacyjnym.

• Small-ticket – inwestycje do poziomu 0,5 mln EUR
• Mid-ticket – inwestycje od 0,5 mln do 1,5 mln EUR
• Big-ticket – inwestycje powyżej 1,5 mln EUR

Maciej Kowalczyk
Ukończył studia na kierunku Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, studia podyplomowe dla menedżerów finansowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz szkolenie Zarządzanie Finansami Firmy, certyfikowane przez International Education Society w Instytucie Rozwoju Biznesu w Serocku. W latach 1999-2001 pracował w międzynarodowej firmie doradczej KPMG na stanowisku analityka w departamencie Corporate Finance. W 2001 rozpoczął pracę w Funduszu MCI Management SA jako analityk inwestycyjny. Od listopada 2002 do czerwca 2006 był menedżerem inwestycyjnym w jednym z wiodących polskich funduszy private equity AIB WBK Fund Management.

Ondrej Bartos
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Pradze na wydziale Finanse i Księgowość.
Jest członkiem w wielu radach doradców i stowarzyszeniach przemysłowych, często występuje
na krajowych i międzynarodowych konferencjach, publikuje artykuły w prasie. W 1996 roku założył
swoją pierwszą firmę: Credo International – zajmującą się doradztwem ekonomicznym i księgowym dla małych i średnich przedsiębiorstw. W 1998 roku został współzałożycielem spółki projektującej oprogramowanie komputerowe Acron Communications, którą razem ze wspólnikami sprzedał w roku 2003 spółce Gitus Ltd. Od 1998 roku zaczął interesować się funduszami Venture Capital jako narzędziem finansowania rozwijających się spółek i zaczął badać globalny rynek VC. W latach 1998 i 1999 organizował także duże konferencje VC w Czechach, sponsorowane przy wsparciu CVCA i EVCA. Od 1999 buduje First Tuesday Czech Republic, jako platformę networking’u dla spółek w fazie start-up oraz inwestorów private equity, ponadto był także pośrednikiem pomiędzy spółkami poszukującymi funduszy i VC w Czechach. Zasiada w jury konkursu Enterpreneur of The Year organizowanego przez Ernst&Young oraz pełni funkcje wiceprezes Czech Private Equity Association.

04.07.2006 Pobierz PDF