Aktualności

Pierwsze notowanie na GPW

01.02.2001 Pobierz PDF

1 lutego 2001 roku na warszawskim parkiecie debiutuje MCI Management S.A. Do publicznego obrotu trafią akcje serii A, C, D i E, notowania zaś odbywać się będą na rynku równoległym, w systemie ciągłym. MCI Management to pierwszy fundusz typu venture capital
na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Giełda zakwalifikowała Spółkę do Segmentu Innowacji Technologicznych (SiTech).
„Jesteśmy pierwszym funduszem Venture Capital w Polsce, który wchodzi na giełdę. W krajach Europy Zachodniej jest to naturalne zjawisko. Firmy, które znają się na inwestowaniu wiedzą jak budować wartość firmy i przynosić zyski swoim akcjonariuszom. Wejście na giełdę to dla nas kolejny krok w rozwoju.” – powiedział Tomasz Czechowicz, Prezes Zarządu MCI Management S.A.
Publiczna oferta akcji serii E, zakończona 20 grudnia 2000 roku przyniosła Spółce prawie dwukrotną nadsubskrypcję (cena emisyjna wyniosła 6 zł). Redukcja w Subtranszy Rynkowej Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła 84%, natomiast w Subtranszy Ogólnej Inwestorów Indywidualnych 61%. Łącznie inwestorzy złożyli 551 zapisów na prawie 10 mln akcji.
„Jestem przekonany, że rynek dobrze przyjmie naszą ofertę. O atrakcyjności naszej Spółki świadczy dynamika wzrostu zarządzanych przez nas inwestycji. Średni wzrost naszego portfela inwestycyjnego wynosi przeciętnie 100% od wejścia MCI do wprowadzenia kolejnych inwestorów. Zainteresowanie naszymi akcjami jest dwukrotnie wyższe niż ich podaż, dlatego moim zdaniem cena rynkowa w 2001 roku ukształtuje się na poziomie 12 zł.” – mówi Prezes Spółki.
Środki pozyskane z emisji przeznaczone zostaną na nowe inwestycje. W 2001 roku fundusz zamierza zainwestować około 30 mln złotych w nowe projekty internetowe i informatyczne. Jako spółka giełdowa MCI zamierza wzmocnić pozycję lidera w swoim sektorze.
„Planujemy inwestycje w firmy, które oferują dostęp do internetu przez telefon komórkowy, a także
w inkubatory internetowe. Rozważamy również inwestowanie w media i biotechnologię w kolejnych latach. Są to przedsięwzięcia, które umożliwiają szybki wzrost wartości.” – podkreśla Czechowicz.
Zgodnie z szacunkami wartość składników portfela MCI Management wyniosła na koniec 2000 roku 102,2 mln zł. Do końca 2001 roku prognozowana wartość portfela ma wzrosnąć
do 442,7 mln zł.

Podmiotem oferującym akcje Spółki i sporządzającym prospekt emisyjny był Centralny Dom Maklerski
PEKAO S.A. Spółce doradzało konsorcjum złożone z kancelarii prawniczej Beata Gessel i Wspólnicy oraz Centralnego Domu Maklerskiego PEKAO S.A., a audytorem finansowym był PriceWaterhouseCoopers.

01.02.2001 Pobierz PDF