Digital DNA
Private Equity

Aktualności

20.05.2020

18 maja 2020 r. MCI i TA Associates, kupili Klik, lidera internetowej sprzedaży ubezpieczeń w Czechach i na Słowacji

18 maja 2020 r. MCI i TA Associates, kupili Klik, lidera internetowej sprzedaży ubezpieczeń w Czechach i na Słowacji. Od stycznia 2020 r. Netrisk jest w większości własnością TA Associates, globalnego funduszu private equity. Mniejszościowym inwestorem jest polski, cyfrowy fundusz inwestycyjny  MCI.EuroVentures 1.0.   Czytaj więcej ›
19.05.2020

Konferencja wynikowa MCI/PEM – podsumowanie wyników za 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą prezentacją inwestorską MCI/PEM z podsumowania wyników za rok 2019. Prezentacja MCI & PEM YE2019
12.02.2020

MCI.TechVentures (Fundusz, MCI.TV) sprzedaje cały posiadany pakiet akcji w spółce Geewa (Spółka) w ramach akwizycji przez Applovin Corporation

MCI.TechVentures (Fundusz, MCI.TV) sprzedaje cały posiadany pakiet akcji w spółce Geewa (Spółka) w ramach akwizycji przez Applovin Corporation. Applovin to jedna z największych na świecie platform umożliwiających deweloperom gier mobilnych z jednej strony skalowanie dzięki pozyskiwaniu użytkowników, a z drugiej optymalizację monetyzacji swoich gier.
  • Geewa jest czeskim producentem gier mobilnych typu PvP (ang. player vs. player),
  • Do najpopularniejszych gier spółki należą: Smashing Four oraz Smash Casters,
  • Pierwsza inwestycja MCI.TV miała miejsce w 2007 roku,
  • Kluczowym inwestorem w spółce obok MCI był także czeski fundusz Springtide Ventures (ramię VC holdingu KKCG), który zaangażował się w Geewę w 2014 roku.
Czytaj więcej ›
04.02.2020

Polska #InvestEU – EBI finansuje usługę cyfrowych przelewów pieniężnych Azimo, aby płatności międzynarodowe były przystępne dla wszystkich

  • EBI i Azimo podpisały umowę zadłużenia w wysokości 20 000 000 EUR, aby przyspieszyć prace badawczo-rozwojowe firmy i rozbudować własną platformę płatności.
  • Projekt buduje krytyczną europejską infrastrukturę płatniczą i pomaga w rozwoju polskiego sektora fintech, tworząc miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników technologicznych.
  • Azimo wspiera cele ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju - integrację finansową i redukcję nierówności - oferując szybkie, proste i tanie płatności międzynarodowe ponad 200 krajom i terytoriom na całym świecie.
Czytaj więcej ›
04.02.2020

Raport MCI/BIQdata: Europa Środkowa idealnym regionem dla inwestorów – siłą Polski gry i softwarehouse’y

Digital Matters report 3.5 - BIQdata for MPoziom inwestycji private equity w Europie Środkowej osiągnął wartość aż 2,8 miliardów USD, z czego 32% środków trafiło do Polski! Skala firm w regionie przyciąga coraz więcej funduszy private equity: dotychczas z takiego finansowania skorzystała rekordowa liczba 400 spółek. Zaangażowanie funduszy private equity w Europie Środkowej znacząco rośnie. Czytaj więcej ›
30.01.2020

MCI Capital S.A. (MCI, Spółka) poinformowała o wcześniejszej spłacie obligacji serii P o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 37 mln PLN.

  • Datą wcześniejszego wykupu obligacji będzie dzień płatności odsetek za czwarty okres odsetkowy, który przypada na dzień 1 marca 2020 roku,
  • Pierwotną datą wykupu obligacji serii P był 1 marca 2021 roku,
  • Wcześniejszy wykup obligacji realizowany będzie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
Czytaj więcej ›