Aktualności

Nowy Partner Grupy MCI. Beata Stelmach wchodzi do Zarządu Funduszu

05.11.2008 Pobierz PDF

MCI pierwszym funduszem PE w Europie Centralnej i Wschodniej
refinansowanym poprzez dystrybucje certyfikatów inwestycyjnych w kanale private banking .

Na mocy uchwały Rady Nadzorczej MCI Management SA z dnia 4 listopada 2008 Pani Beata Stelmach została powołana na Członka Zarządu Grupy MCI. Pani Beata Stelmach odpowiedzialna będzie za tworzenie innowacyjnych produktów inwestycyjnych z obszaru private equity/venture capital na potrzeby klientów private banking.

W dobie wysokiej zmienności na rynkach finansowych inwestycje typu private equity wydają się być szczególnie atrakcyjne ze względu na ich relatywną stabilność i ponadprzeciętne stopy zwrotu. Inwestycje w tej klasie aktywów są od lat znaczącym elementem portfela inwestycyjnego klientów indywidualnych na dojrzałych rynkach kapitałowych. Obecność tego typu produktów finansowych jest postrzegany na świecie jako nieodłączny element skutecznej strategii dywersyfikacji aktywów.

Odpowiadając na oczekiwania rynku, Grupa MCI zaoferuje klientom indywidualnym bezpośrednią inwestycję w certyfikaty emitowane przez fundusze typu PE/VC. Tym samym MCI zostanie pionierem regionalnym w tej klasie aktywów. Nowy obszar dystrybucji certyfikatów inwestycyjnych MCI ma wzmocnić potencjał Grupy w zakresie pozyskiwania środków finansowych.

Do zadań Pani Beaty Stelmach należeć będzie także zarządzanie komunikacją i relacjami z inwestorami Grupy MCI a także rozwój nowych funduszy MCI (strategicznych, corporate venture oraz konsumenckich) wspólnie z leaderami projektów wewnątrz Grupy MCI.

„ Jesteśmy przekonani, iż Pani Beata Stelmach jako osoba związana od lat z rynkiem kapitałowym wzmocni w sposób znaczący kompetencje zespołu MCI o doświadczenie w obszarze budowy i dystrybucji innowacyjnych produktów finansowych dedykowanych do klientów indywidualnych . Ekspansja w tym obszarze wydaje się być kluczowa dla rozwoju
firm typu private equity/venture capital w najbliższych latach w regionie Europy Centralnej i Wschodniej”.- powiedział Hubert Janiszewski, Przewodniczący Rady Nadzorczej MCI Management SA.

Beata Stelmach – Curriculum Vitae:

Pani Beata Stelmach związana z rynkiem kapitałowym od 1991.
Początkowo zatrudniona w Biurze Inspekcji Komisji Papierów Wartościowych, następnie zajmowała stanowisko Dyrektora Sekretariatu Komisji, pełniąc też funkcję Rzecznika Prasowego Komisji.Do zakresu jej obowiązków należała m.in. współpraca na forum Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), gdzie przewodniczyła Grupie Roboczej ds. Nadzoru i Wymiany Informacji. Brała udział w negocjacjach o przystąpienie Polski do OECD i UE.

Jako konsultant Banku Światowego uczestniczyła w programach na rzecz rozwoju rynku kapitałowego Ukrainy (1996) i Rosji (1997).

W roku 1999 brała udział we wprowadzaniu na rynek nowo utworzonego towarzystwa emerytalnego Pekao/Alliance PTE SA.

W latach 2000 – 2001 zajmowała stanowisko Prezesa Zarządu Warszawskiej Giełdy Towarowej SA. Zaproponowana przez nią strategia koncentracji rozproszonego wówczas rynku towarowego w Polsce doprowadziła ostatecznie do likwidacji większości giełd regionalnych (zostały przekształcone w towarowe domy maklerskie).

W latach 2001 – 2005 zasiadała we władzach Prokom Software SA (początkowo w radzie nadzorczej, od 2002 w zarządzie).

W latach 2005 – 2007 pełniła funkcję członka zarządu Intrum Justitia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (zarządzającego funduszem sekurytyzacyjnym, jednym z pierwszych tego rodzaju na polskim rynku).

Z Grupą MCI związana od 2006 roku (do dziś jako Przewodnicząca RN MCI TFI S.A.).

Jest absolwentką Wydziału Finanse i Statystyka SGPiS (obecnie SGH), a także Calgary University (tytuł MBA) oraz INSEAD (tytuł MBA).

Odbyła szereg szkoleń i staży, m.in. w Wielkiej Brytanii (Cheltenham & Gloucester College of Higher Education, Faculty of Business, Finance and Management), USA (New York Institute of Finance – szkolenia z zakresu rynku kapitałowego), Francji (Commission des Operations de Bourse – staż w departamencie nadzoru Francuskiej Komisji Papierów Wartościowych), Kanadzie (Wood Gundy Brokerage House, Canadian Imperial Bank of Commerce, Toronto).

05.11.2008 Pobierz PDF