Aktualności

MCI rezygnuje z emisji obligacji

12.06.2001 Pobierz PDF

Zarząd MCI Management S.A. informuje, że po przeprowadzeniu konsultacji z Akcjonariuszami Spółki oraz Radą Nadzorczą podjął decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia emisji obligacji zamiennych na akcje. Rezygnacja z emisji obligacji wynika z wdrożenia opracowanej wspólnie przez Zarząd i Radę Nadzorczą średnioterminowej strategii rozwoju funduszu na lata 2001-2002.
„Przeanalizowaliśmy dokładnie sytuację w branży informatycznej i internetowej i doszliśmy do wniosku, że naszym głownym celem jest obecnie intensywny rozwój i wzrost wartości spółek pozostających w porteflu MCI. Na dzień dzisiejszy dysponujemy wystarczającymi środkami, by zrealizować inwestycje zaplanowane na rok 2001. Emisja obligacji miala zapewnić nam źrodła finansowania kolejnych przedsięwzieć w 2002 roku. Zdecydowaliśmy jednak, że skupimy się na podniesieniu wartości obecnych inwestycji. Źródła finansowania na rok 2002, pozyskamy w drodze efektywnego wychodzenia z tych spółek, które osiągnęły oczekiwany etap rozwoju.” – powiedział Tomasz Czechowicz, Prezes MCI Management S.A.

Zasadniczymi elementami powyższej strategii są:
1. Zmniejszenie kosztów własnych funkcjonowania funduszu.
2. Pozyskanie strategicznych partnerów biznesowych w realizowanych projektach internetowych oraz skoncentrowanie się na działaniach prowadzących do wzrostu wartości wszystkich spółek znajdujących się obecnie w portfelu inwestycyjnym.
3. Realizowanie nowych inwestycji w sektorze informatycznym według następujących kryteriów:
– spółki zaczynające działalność (start-upy) powinny działać w segmentach niszowych charakteryzujących się słabo rozwiniętą konkurencją, ich celem strategicznym powinno być zajęcie pozycji lidera rynkowego oraz osiągnięcie dodatnich przepływów finansowych maksymalnie w drugim / trzecim roku funkcjonowania
– spółki już działające na rynku powinny założyć jako cel strategiczny osiągnięcie dodatnich przepływów finansowych maksymalnie w drugim roku funkcjonowania od momentu inwestycji funduszu w spółkę
4. Zrealizowanie w 2001 roku od 4 do 8 nowych projektów inwestycyjnych z sektora informatycznego
5. Finansowanie inwestycji w 2001 roku w oparciu o kapitały własne funduszu
6. Finansowanie inwestycji w 2002 roku w oparciu o środki pozyskane z tytułu sprzedaży posiadanych akcji i udziałów w spółkach portfelowych.
Przykładem realizacji powyższej strategii jest podpisanie umowy inwestycyjnej ze Spółką S4E (raport bieżący z dnia 05/06/2001).

MCI jest funduszem Technology Venture Capital wyspecjalizowanym w branży IT. Celem działalności funduszu jest wspomaganie wybranych przedsiębiorstw działających na polskim rynku teleinformatycznym przez wspieranie ich kapitałem, wiedzą i doświadczeniem. W skład grupy MCI wchodzą spółki: JTT Computer, CCS S.A., Poland.com S.A., Bankier.pl S.A., Process4E S.A., Polski Portal Ubezpieczeniowy S.A., Travelplanet.pl S.A. oraz CUBETEAM.com. S.A.

12.06.2001 Pobierz PDF