Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

MCI podsumowuje rok 2001

27.02.2002 Pobierz PDF

Trudny rok w branży venture capital, poprawa wyniku netto, 3 nowe inwestycje, stabilizacja portfela inwestycyjnego

Na koniec roku 2001 MCI Management posiada w portfelu 9 spółek (6 informatycznych
i 3 internetowe) oraz ponad 21,5 mln zł środków obrotowych. Spółka dokonała 3 nowych inwestycji w firmy informatyczne: Biprogeo SA, Storage4E SA i Synergy Polska SA. To mniej niż zakładano, ale i tak najwięcej na polskim rynku. W roku 2001 MCI dokonało także restrukturyzacji portfela internetowego, sprzedając spółki Poland.com S.A. i CubeTeam S.A. Firma poprawiła wyniki finansowe i zamknęła rok mniejszą niż zapowiadała stratą netto
-2,9 mln. Wartość aktywów wg standardów EVCA w przeliczeniu na jedną akcję wynosi obecnie 1,65 PLN na akcje
Najważniejszym wydarzeniem dla spółki w roku 2001 było wprowadzenie jej akcji na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Warto przypomnieć, że cena akcji MCI w momencie debiutu 1 lutego 2001 wyniosła 8 zł i była wyższa od ceny emisyjnej o 33%. Publiczna oferta akcji serii E, zakończona 20 grudnia 2000 roku przyniosła Spółce prawie dwukrotną nadsubskrypcję. Redukcja w Subtranszy Rynkowej Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła 84%, natomiast w Subtranszy Ogólnej Inwestorów Indywidualnych 61%. Łącznie inwestorzy złożyli 551 zapisów na prawie 10 mln akcji.
Obecnie MCI posiada w porftelu 9 spółek:
Nazwa spółki
Udział MCI
Kwota inwestycji w zł
JTT Computer S.A.
36,05%

CCS S.A.
50,01

Process4E SA
66,66%

S4E SA
95,23%

Biprogeo S.A.
75,01%

Synergy Polska S.A.
99,40%

Bankier.pl S.A.
59,28%

TravelPlanet.pl S.A.
97,77%

Expertia S.A.
59,72%

„Rok 2001 to rok weryfikacji wszystkich przedsięwzięć biznesowych zarówno na rynku polskim,
jak i światowym. Temu zjawisku nie oparły się ani największe firmy sektora IT, ani też mały i średni biznes. Dla MCI ubiegły rok był również okresem wytężonej pracy. Przede wszystkim dokonaliśmy licznych reorganizacji struktury wewnętrznej, dzięki czemu jest ona teraz sprawniejsza
i efektywniejsza. Wiele zmian dotyczyło naszych spółek portfelowych: skoncentrowaliśmy się na podnoszeniu efektywności i monitoringu realizacji biznesplanów. Rezultaty widać już dziś: szybki rozwój Bankiera czy Travelplanet, nowa strategia expertii, realizacja prognoz przez nowe inwestycje informatyczne.” – mówi Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Management SA.
Istotną wartość portfela MCI stanowią spółki informatyczne. Ich działalność w roku 2001 zamknęła się zgodnie z biznesplanami, jak też oczekiwaniami funduszu:
JTT SA – pomimo trudnej sytuacji na rynku firma utrzymuje pozycję współlidera na rynku PC
i konsekwentnie zwiększa w nim swój udział. W październiku 2001 roku spółka pozyskała inwestora strategicznego – amerykańską firmę Enterasys Networks, producenta sprzętu i oprogramowania sieciowego – który objął 10% akcji. Firma podpisała szereg nowych umów (Pine, Samsung, First International Computer, CDN SA, Digital, Via Technologies) oraz kontraktów na dostawę sprzętu,
m. in. dla Centrum Badań Jądrowych CERN w Genewie, biura prasowego zawodów Pucharu Świata w Skokach Narciarskich 16-20 stycznia 2002 oraz Kombinacji Norweskiej 6-7 grudnia 2001
w Zakopanem. JTT otrzymało też w 2001 roku liczne nagrody i wyróżnienia: największa firma IT
na Dolnym Śląsku – Teleinfo 500, Certyfikat Wprost na serię komputerów Adax Alfa Slim, Drugi Diament do Statuetki Lidera Polskiego Biznesu Business Centre Club, Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy, tytuł Produktu Roku magazynu PC World Komputer dla serwera Adax NetOffice,
a Prezes Paweł Ciesielski uzyskał tytuł Postaci Roku Rynku IT przyznawany przez dwutygodnik CRN. JTT osiągnęło wyniki za ostatni rok finansowy w kwotach: przychody: 443 mln, zysk netto: 3,2 mln zł. (rok obrotowy 2000/2001). Prognoza na rok 2001/2002 zakłada przychody na poziomie 450 mln zł i zysk netto 3,2 mln zł.
Biprogeo SA – Inwestycja na etapie restrukturyzacji odkupiona od funduszu Enterpise Investors. Biprogeo jest jedną z największych firm działających na dynamicznie rosnącym rynku GIS (Geographic Information System). Udana restrukturyzacja spółki zaowocowała zyskiem na poziomie operacyjnym za drugie półrocze. W ciągu całego roku 2001 spółka uzyskała przychody w wysokości 3,3 mln zł i zanotowała stratę -1,3 mln zł. Prognoza na rok 2002 zakłada przychody na poziomie
5,4 mln zł i zysk netto ok. 850 tys. zł.
S4E SA również odnosi sukcesy. Spółka uruchomiła działalność i obecnie jest na etapie finalizacji umów z głównymi partnerami technologicznymi. Wyniki spółki za rok 2001: przychody 3,3 mln zł, wynik netto -1 mln zł. Prognoza na rok 2002 zakłada przychody na poziomie 19,5 mln zł, wynik netto -250 tys. zł. Podpisane obecnie kontrakty wskazują, że założenia te zostaną zrealizowane.
Process4E SA – firma zajmująca się konsultingiem biznesowym/CRM. Firma rozwija się bardzo dobrze, przynosi zyski zarówno na poziomie operacyjnym, jak i netto. Wsród jej klientów są m.in. takie firmy jak: Microsoft Polska, Compaq, JTT-Computer S.A. i inne. W 2001 roku spółka uzyskała prawie 3 mln zł przychodów i 58 tys. zł zysku netto. Prognoza na rok 2002 zakłada przychody w wysokości 3,1 mln zł i zysk netto 144 tys. zł.
Synergy Polska SA – spółka, zgodnie z zapowiedziami, rozpoczęła działalność we wrześniu 2001. Obecnie współpracuje przede wszystkim z międzynarodowymi korporacjami. Wyniki spółki za rok 2001: przychody 821 tys. zł, wynik netto -200 tys. zł. Prognoza na rok 2002 zakłada przychody na poziomie 13,5 mln zł i zysk netto ok. 540 tys. zł.
CCS SA – w związku z trudnym rynkiem w 2001 roku spółka – jako jedyna w portfelu MCI – nie osiągnie zapowiadanych wyników. Strata operacyjna wyniesie ok. 4 mln zł. Obecnie w firmie realizowany jest program restrukturyzacyjny, a fundusz podjął działania, które umożliwią spółce odzyskanie rentowności w roku 2002. Przychody spółki za rok 2001 wyniosą 59 mln zł, a wynik netto
-4,3 mln zł. Prognoza na rok 2002 zakłada przychody w wysokości 48 mln zł i pozytywny wynik finansowy.
Spółki internetowe, pozostające w portfelu MCI, także rozwijają się dobrze:
Bankier.pl SA jest operatorem wiodącego w polsce wortalu finansowego. W roku 2001 firma połączyła się z drugim co do wielkości wortalem Euromoney.pl, podpisała też szereg umów
z partnerami, m.in: LGNet, Sklep Wirtualnej Polski, Fundusze SEB TFI, BZ WBK, Inteligo, Bud-Bank, BMS, Polskie Książki Telefoniczne. Obecnie w Bankier.pl możliwe jest skorzystanie z oferty kredytowej już pięciu banków: Banku Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego S.A., Deutsche Banku Polska S.A., GE Banku Mieszkaniowego S.A., LG Petro Banku S.A. oraz właśnie udostępnionego Fortis Banku Polska S.A. Przychody spółki w 2001 roku wyniosły 2,2 mln zł, a wynik netto -3,2 mln zł. Prognoza wyników sporządzona przez MCI: przychody 3,3 mln zł, strata -2,1 mln zł.
TravelPlanet SA jest właścicielem wiodącego polskiego pośrednika turystycznego w internecie. Spółka planuje rozwój alternatywnych kanałów dystrybucji, głównie w oparciu o rozwiązania mobilne. Wyniki spółki za 2001 rok: przychody 211 tys. zł, strata netto -1,5 mln zł. Prognoza na rok 2002: przychody 830 tys. zł, wynik netto -1,1 mln zł.
PPU SA dostarcza internetowy system optymalizujący rynek pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz prowadzi transakcyjny wortal ubezpieczeniowy www.expertia.pl. W grudniu 2001 pozyskała silnego partnera technologicznego, spółkę Efigence (dawniej część 3dart.com), która objęła 13% akcji.
W 2001 roku spółka uzyskała przychody na poziomie 1 mln zł, wynik netto -2,1 mln zł. Prognoza na 2002 rok zakłada przychody w wysokości 1,8 mln zł i stratę -952 tys. zł.
W roku 2001 zmianie uległ także akcjonariat spółki. Podmiot, który sfinansował powstanie MCI Management S.A. – Howell SA – sprzedał swoje akcje głównie na rzecz inwestorów instytucjonalnych.

„Zmiana akcjonariatu MCI to objaw krzepnięcia spółki na rynku giełdowym oraz stabilizacji jej pozycji. Nie jest to już firma niesiona na fali nowinek i internetowej euforii, lecz spółka, działająca
w określonych ramach i realizująca sprecyzowane cele. Myślę, że wszystkie zmiany, które dokonały się w MCI w roku 2001 – choć bolesne i związane z podejmowaniem trudnych decyzji – to pozytywny objaw stabilizacji rynkowej. Jest to z pewnością związane z dojrzewaniem rynku venture capital
w naszym regionie, ale przede wszystkim świadczy to o właściwych trendach w rozwoju naszego rynku finansowego.” – komentuje Andrzej Dadełło, przewodniczący rady nadzorczej MCI.
W roku 2001 cztery spółki portfelowe MCI zyskały inwestora w ramach drugiej rundy finansowania. Dzięki temu otrzymały środki niezbędne do dalszego rozwoju. Zainteresowanie inwestorów strategicznych świadczy także o dobrej kondycji spółek, ich mocnej pozycji na rynku oraz atrakcyjności inwestycyjnej. Ponadto Bankier.pl umocnił pozycję lidera dzięki fuzji z Euromoney.pl – w ten sposób powstał najsilniejszy na polskim rynku wortal finansowy.
Inwestorzy finansowi i branżowi w spółkach portfelowych MCI Management SA
Nazwa firmy
Inwestor
Udział w kapitale akcyjnym
Bankier.pl
Bmp/CEEV
20%
Poland.com
Elektrim S.A.
75%
PPU/Expertia.pl
Efigence Sp. z o.o.
13%
CCS
Enterprise Investors
16%
JTT
Enterasys Networks
10%
„Realizacja drugiej rundy finansowania dla tych spółek jest niewątpliwie dużym sukcesem zarówno kadry MCI, jak i samych firm. Jednakże nie w każdym sektorze istnieje rynek na realizację drugich rund, nie każda spółka wymaga takiej procedury inwestycyjnej. Obecnie nasze spółki mają zapewnione środki do rozwoju, a dalsza, konsekwentna realizacja biznesplanów pozwoli im na osiągnięcie break even point. Dlatego naszym priorytetem nie jest obecnie realizowanie drugich rund lecz budowanie wartości portfela poprzez poprawę wyników operacyjnych spółek i dopiero w kolejnej fazie pozyskiwanie inwestorów.” – mówi Tomasz Czechowicz.
W listopadzie 2001 roku MCI sprzedało posiadany pakiet akcji Poland.com (25%) na rzecz grupy menedżerskiej Poland.com. Podjęta decyzja miała na celu umożliwienie restrukturyzacji Poland.com w kierunku vortalu tematycznego o Polsce. Pierwotna strategia budowy w oparciu o Poland.com portalu/ISP w świetle wycofania się głównego akcjonariusza z tych planów okazała się niemożliwa do zrealizowania. Pozostawanie portalu w modelu horyzontalnym przestało mieć zatem dalszy sens. Decyzja o sprzedaży akcji na rzecz kadry stworzyła Poland.com możliwość kontynuacji działalności spółki, a co najważniejsze uchroniła portal od upadłości. MCI jako współzałożyciel Poland.com za główny cel stawiał sobie stworzenie portalowi odpowiednich warunków rozwoju i osiągania sukcesów na trudnym obecnie rynku internetowym.

„Rok 2001 to okres, który nas wiele nauczył. Okazało się, że znalezienie bardzo dobrego, dużego inwestora strategicznego dla naszej spółki – Poland.com nie zawsze gwarantuje sukces. Cieszy mnie jednak fakt, że pomimo tak trudnej sytuacji rynkowej Poland.com ma szanse przetrwania, czego mu bardzo życzę. Zdaję sobie bowiem sprawę, że wiele portali horyzontalnych może mieć trudności
z utrzymaniem się na rynku. Nasze doświadczenie na koniec 2001 roku wskazuje, że tylko liderzy
w swoim segmencie mają szanse na przetrwanie. Takie spółki internetowe pozostały w naszym portfelu: Bankier, Traveplanet czy expertia mają niezagrożoną pozycję rynkową.” – tłumaczy Tomasz Czechowicz – „Rok 2001 to dodatkowo rok trudnych, aczkolwiek stanowczych decyzji – likwidacja CubeTeam odbiega od naszych wcześniejszych planów. Jestem jednak przekonany – i wielu inwestorów zgodzi się ze mną – że dalsze finansowanie inwestycji, która nie realizuje biznesplanu mija się z celem.
MCI posiada już wyraźnie wytyczone plany na rok 2002. Fundusz skoncentruje się na umacnianiu pozycji swoich spółek portfelowych i przygotowaniu ich do sprzedaży w latach kolejnych.
„W roku 2002 stawiamy na dynamiczny rozwój naszych spółek portfelowych, tak aby przygotować je na sprzedaż począwszy od 2003 roku. Chcemy umocnić ich pozycję, a trudny obecnie rynek jest najlepszym sprawdzianem – przetrwają tylko najlepsi. Większość z nich osiąga już etap samofinansowania, a to najważniejszy krok w kierunku zyskowności. Chcemy skoncentrować się na dokładnej realizacji biznesplanów i umacnianiu ich pozycji rynkowej. Z pewnością nie jest to najlepszy czas na dokonywanie exitów ze spółek – zarówno inwestorzy kapitałowi, jak i strategiczni są bardziej ostrożni, a wyceny w sektorze IT i internetowym znacząco spadły. Z punktu widzenia funduszu vc – nastawionego na wysokie zyski z inwestycji – lepszym rozwiązaniem będzie podwyższenie wartości portfela i sprzedaż udziałów w momencie ich wysokiej wyceny. Dlatego nie chcemy podejmować pochopnych decyzji związanych ze sprzedażą akcji spółek bądź wprowadzeniem na giełdę tylko ze względu na oczekiwania opinii publicznej. Naszym zadaniem jest przyniesienie zysku inwestorom i to stanowi główny wyznacznik naszych działań. Nadrzędnym celem w 2002 roku będzie zatem zaprezentowanie rynkowi efektów dotychczasowych działań, które widoczne są już dziś. Mamy obecnie zrównoważony portfel i pozycję niekwestionowanego lidera na polskim rynku venture capital. Do tego wciąż dysponujemy ok. 13,7 mln zł w gotówce. To bardzo dobra sytuacja, nie sądzę zatem aby rok 2002 przyniósł jakieś niespodzianki.” – podsumowuje Tomasz Czechowicz.

Informacje o firmie:
MCI jest funduszem Technology Venture Capital wyspecjalizowanym w inwestycjach w branży IT. Celem działalności funduszu jest wspomaganie wybranych przedsiębiorstw działających na polskim rynku teleinformatycznym przez wspieranie ich kapitałem, wiedzą i doświadczeniem. W skład grupy MCI wchodzą spółki: JTT Computer, CCS S.A., Bankier.pl S.A., Process4E S.A., expertia S.A., Travelplanet.pl S.A., Biprogeo S.A., S4E S.A. oraz Synergy Polska S.A.

27.02.2002 Pobierz PDF