Aktualności

MCI Management POMYSŁ NA ROZWÓJ IT

01.10.1999 Pobierz PDF

MCI oraz HOWELL S. A. utworzyły nową spółkę pod nazwą MCI Management S.A. Przypomnijmy, że MCI to firma inwestycyjno – konsultigowa,
specjalizująca się w pozyskiwaniu kapitału dla firm działających na rynku IT
oraz wspieraniu zarządzania i rozwoju tych firm.
Howell S.A. zaś jest
jednym z największych pośredników i sprzedawców wyrobów huniczych i
żelazostopów, notowanym na giełdzie.

Głównym zadaniem założonych przez te firmy nowej spółki będzie
inwestowanie w rozwój małych i średnich firm informatycznych w Polsce oraz w
Europie Centralnej i Wschodniej.

Kapitał MCI Management S.A. wynosi obecnie 40 mln zł.

MCI wniosła do nowej spółki kapitał wartości 24 mln zł, w postaci
należących do niej: 39,7% akcji JTT- Computer S.A., których wartość rynkowa
wynosi 10 mln zł, oraz 50% akcji znanego wrocławskiego integratora systemów
informatycznych CCS S.A, o wartości 14 mln zł. MCI objęła 60% ogólnej liczby
akcji w nowej spółce.

Howell przekazał kapitał w kwocie 16 mln zł oraz udzielił
gwarancji i poręczeń na kwotę 7 mln zł, obejmując 40% akcji MCI Management S.A.

Jej powstanie – zdaniem założycieli – w istotny sposób zwiększa
możliwości zasilania kapitałowego małych i średnich firm informatycznych. Nie
chodzi tu jednak tylko o operacje stricte kapitałowe. MCI Management
specjalizować się będzie w poczynaniach typu capital venture. Jest to nowy
rodzaj działalności na polskim rynku, łączący element zasilania kapitałowego (od
pozyskiwania inwestorów strategicznych, po plasowanie emisji na giełdzie), z
bogata ofertą usług konsultingowych (od projektowania strategii
przedsiębiorstwa, wyposażania go w nowoczesne narzędzia zarządzania, planowanie
kampanii marketingowych, przygotowywanie średnio i długofalowych biznes planów,
po reorganizację procesów biznesowych).

Ofertę tę nowopowstała spółka adresuje przede wszystkim do
integratorów systemów, domów softwarowych, oraz developerów Internetu.

Wartość poszczególnych projektów wahać się ma od 250 tys do 2 mln
USD. Oczekiwać można, że w najbliższym czasie zakończone zostaną negocjacje z
trzema średniej wielkości firmami informatycznymi.
Tomasz Czechowicz –
Prezes MCI

„Na polskim rynku informatycznym mamy do czynienia z ogromnym
zróżnicowaniem wartości i wielkości twórców i dostawców IT. Zaledwie kilka
polskich firm osiągnęło dziś bardzo dużą – jak na warunki rodzimego rynku –
wartość. Nieprędko przeskoczymy zachodnich gigantów. Ale nie musimy rozwijać się
w ich cieniu, ani tym bardziej pod ich dyktando. W tej branży szczególnie liczy
się wartość dodana. Wszystko to, co sprawia, że system teleinformatyczny,
niezależnie od „klocków” z jakich się składa, odpowiada specyficznym wymaganiom
konkretnego użytkownika.

Rynek tego rodzaju usług rośnie znacznie szybciej, niż rynek
konkretnych produktów softwarowych czy hardwarowych . Obsługa tego rynku powinna
być w Polsce „polską specjalnością”

Działa w naszym kraju kilka tysięcy średnich i małych firm
informatycznych. Bardzo wiele z nich to profesjonaliści: zatrudniają znakomitych
fachowców: programistów, projektantów systemów, analityków, handlowców. Znają
lepiej specyfikę działania rodzimych przedsiębiorstw, banków, instytucji
finansowych. Są na miejscu. Dostęp do kapitału to najpoważniejsza bariera w ich
rozwoju. Ogranicza możliwości generowania przez nie rozwiązań na najwyższym
poziomie, a także dostęp do największych projektów, gdzie wymagane jest wysokie
wadium lub potwierdzona wiarygodność finansowa. I to właśnie chcemy, możemy i –
jestem przekonany – potrafimy zmienić.
Andrzej Kowalski – prezes Zarządu
Howell S.A.

„Inwestycja w spółkę MCI Management traktujemy przede wszystkim
jako szansę na maksymalizację stopy zwrotu.
Jako spółka akcyjna, notowana na
giełdzie, musimy przede wszystkim myśleć kategoriami naszych akcjonariuszy.
Uważamy za całkowicie realne uzyskanie z kapitału zainwestowanego w MCI
Management stopy zwrotu w granicach 35-50%. Wielkość naszego wkładu w
nowopowstałą firmę odpowiada wysokości rocznego zysku. Jest to więc inwestycja o
charakterze strategicznym. Argumentem wspierającym ten ważny wybór, poza bardzo
wnikliwą analizą perspektyw rozwojowych branży informatycznej w Polsce, były
również kompetencje MCI oraz bardzo klarowna, mająca silne oparcie w potrzebach
rynku i przemyślana koncepcja rozwoju nowej spółki.”

size=4>Kontakt:

Piotr Laskowski
SIGMA INTERNATIONAL (POLAND)
tel:
022/628 24 04
e-mail:
href=”mailto:piotr.laskowski@sigma.com.pl”>piotr.laskowski@sigma.com.pl

01.10.1999 Pobierz PDF