Aktualności

13.10.2023

MCI o swoich planach w MergerMarket

W ciągu najbliższych dwóch kwartałów MCI Capital dokona 2-4 transakcji inwestycyjnych. Obecny aktywny pipeline wynosi 10+ transakcji, w latach 23-25 chcemy zrobić 10 nowych deali. Każdy z nich ma mieć "enterprise value" 50-250 m euro, a nasz „net equity ticket” na inwestycji wyniesie 25-75m euro. Czytaj więcej ›
10.10.2023

Wsparcie MCI dla Gett i Papaya Global

Grupa MCI Capital, będąca inwestorem finansowym założonych w Izraelu spółek: Gett (Ground Transportation Management) i Papaya Global (dostawca rozwiązań technologicznych HR) uważnie monitoruje rozwój sytuacji w tym kraju. Czytaj więcej ›
29.09.2023

Puls Biznesu o planach MCI

MCI zakłada, że w latach 2023-25 do portfolio dołoży ok. 10 nowych spółek, a na akwizycje przeznaczy 1,5-2 mld zł. Czytaj więcej ›
27.09.2023

Stanowisko zarządu MCI Capital ASI S.A. związane z uchwałą zarządu GPW Nr 1032/2023 z dnia 26 września 2023 r.

W związku z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (https://www.gpw.pl/pub/GPW/uchwaly/2023/1032_2023.pdf) z dnia 26 września 2023 r. w przedmiocie zawieszenia obrotu akcjami MCI Capital ASI S.A. („MCI ASI”; „spółka”) począwszy od dnia 29 września 2023 r., spółka wyjaśnia, że przedmiotowa decyzja zarządu GPW pozostaje bez wpływu na jej plany oraz sytuację finansową i biznesową grupy MCI. Czytaj więcej ›
22.09.2023

MCI zwiększa zaangażowanie w krajach bałtyckich

MCI zwiększa zaangażowanie w PHH Group, lidera e-commerce krajów bałtyckich. Odbędzie się to w ramach rundy inwestycyjnej o łącznej wartości 20 milionów euro zrealizowanego wspólnie z EBOiR, który przeznaczy na to 15 mln euro wraz z innymi dotychczasowymi akcjonariuszami. Czytaj więcej ›
21.09.2023

108 mln zł zysku MCI w 1. półroczu 2023

W tym półroczu Grupa MCI zrealizowała 108M skonsolidowanego zysku netto (ponad 10% stopy zwrotu w ujęciu rocznym). Czytaj więcej ›